Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

דוחות וניירות עמדה

חלק ניכר מעבודת הפורום הוא כתיבת מחקר מהימן, המשמש אותנו גם מול מקבלי החלטות מקומיים ובינלאומיים בבואנו לקדם את זכויות האוכלוסיה הערבית בדואית בנגב. פורום דו-קיום בנגב שואף לספק נתונים מדוייקים ומידע איכותי על האוכלוסיה הערבית בדואית ובמיוחד על הפרות זכויות האדם החוזרות ונשנות על ידי מדינת ישראל ורשויותיה.

 

פגיעה בתעסוקה, במוגנות ובתחושת הביטחון בקרב נשים ביישובים הבדואים בנגב בצל המלחמה בין ישראל לחמאס – מרס 2024

המחקר נערך בעקבות הקונפליקט בין ישראל לחמאס ב-2023 ומתמקד בהשלכותיו על הביטחון, המצב הכלכלי והתעסוקתי של נשים בדואיות בנגב. הממצאים מצביעים על השפעה משמעותית בכל היישובים בנגב, עם דגש על השפעתן הגדולה על נשים בכפרים לא מוכרים ועל נשים עם פחות מ-12 שנות לימוד.

לקריאת המאמר לחץ כאן

 

 

השלכות המלחמה בין ישראל לחמאס על ביטחון תעסוקתי הכלכלי בקרב החברה הבדואית בנגב – 2024

על רקע המלחמה שפרצה בין ישראל לחמאס ב-7 באוקטובר 2023, מרכז נגביה מרכז המחקר והמידע של החברה הבדואית בנגב, ערך מחקר המשלב עיבוד נתונים מנהליים עם סקר מקוון במטרה לבחון את ההשלכות הכלכליות והתעסוקתיות של המלחמה על תושבי ותושבות היישובים הבדואים המוכרים והבלתי מוכרים בנגב.

לקריאת המאמרלחץ כאן

 

 

ממצאי סקר מיגון, מוגנות ותחושות ביטחון בקרב החברה הבדואית בנגב בצל המלחמה בין ישראל לחמאס – דצמבר 2023

על רקע המלחמה שפרצה בין ישראל לחמאס ב7- באוקטובר ,2023 מרכז המחקר והמידע של הפורום לדו קיום בנגב, ערך סקר המתמקד במוגנות ובתחושת הביטחון של תושבי ותושבות היישובים הבדואים המוכרים והבלתי מוכרים בנגב.

 

לקריאת המאמר לחץ כאן

 

היעדר מיגון נגד טילים ורקטות בכפרים הבלתי מוכרים בנגב – נובמבר 2023

במהלך מבצע חרבות ברזל תושבי הכפרים הבלתי מוכרים בנגב חשופים באופן יומיומי לפגיעות ישירות. רקטות פגעו פגיעות ישירות בבתים ובמבנים ארעיים והביאו למותם של 7 תושבים בדואים, ובהם 6 ילדים. נראה כי ההרוגים הבדואים רבים מאד ביחס לחלקם באוכלוסייה. חייהם של אלפי תושבים בדואים נמצאו בסכנה ממשית בהעדר מרחב בטוח.

 

לקריאת המאמר לחץ כאן

 

אי־ביטחון תזונתי בכפרים הבלתי מוכרים בנגב – 2023

הפקרתם של תושבי ותושבות הכפרים-הבלתי מוכרים זועקת. הסיכון הבטחוני מונע את יציאת האזרחים להצטיידות וכך נוצרת סכנה לאי-בטחון תזונתי ואף לרעב, שעלולה להתגבר ככל שהמלחמה תתארך.

 

 

לדו"ח המלא בעברית לחץ כאן
 
 

צעירים חסרי מעש בקהילה הבדואית בנגב: מבט ביקורתי – מאי 2023

דו"ח מבקר המדינה על צעירים ערבים חסרי מעש, שפורסם לאחרונה, מצביע על ההשלכות מרחיקות הלכת שיש לתופעה זו לא רק על הציבור הערבי, אלא גם על החברה הישראלית כולה.
הדו"ח מציין את דחיפות הטיפול בצעירים חסרי המעש בקהילה הבדואית, שבה שיעורם גדול מאשר בקבוצות אחרות בחברה הערבית. המבקר מצביע על כך שתוכנית הממשלה לטיפול בצעירים חסרי מעש לא התבססה על נתונים מדוייקים ומעודכנים, ולא התייחסה לייחודה של הקהילה הבדואית. זאת, אף שהפוטנציאל לקידום הצעירים חסרי המעשה בקהילה זו גדול במיוחד.

לדו"ח המלא בעברית לחץ כאן

 

פיצול בתי ספר ענקים בחינוך הבדואי בנגב למניעת נשירה ופגיעה באקלים החינוכי – מאי 2023

במסגרת הדיון בנשירת התלמידים הבדואים בנגב, אנו פונים אליכם בבקשה לפעול בדחיפות לפיצול בתי הספר הבדואים, בשל הגעתם אל מעבר לשיא הגודל הנדרש מבחינת ההשפעה של גודל המוסד על הישגים אקדמיים, הנשירה, אקלים חינוכי, תחושת התלמידים כלפי המוסד, יחסי מורים תלמידים ומשתנים נוספים. 

 

לדו"ח המלא בעברית לחץ כאן

 

אינפוגרפיקה על הריסות בתים במהלך 2022

"בעשור האחרון, נהרסו יותר מ-18,500 מבנים ביישובי הבדואים באזור הנגב-נקב. בשנת 2022 לבדה, נהרסו 2,850 מבנים, כולל מאות בעיירות ואלפי הריסות עצמיות. המספרים האלה משקפים דינמיקה של כוח בין הרשויות לאזרחי הבדואים. יותר ויותר, משפחות בדואיות נאלצות להרוס בתיהן לאחר שקיבלו הוראות להריסה כדי להימנע משילום קנסות כבדים שמטילה הממשלה על ההריסות."

לגישה לאינפוגרפיקה

 


נייר עמדה מוגש לכנס תל שבע, לדיון בעתירה להקמת לשכות תעסוקה בנגב, נובמבר 2022

אחרי הקורונה חלק גדול מהנשים לא עובדות, חל פגיעה בתעסוקה של נשים. שיעורי התעסוקה של נשים ערביות בדואיות בנגב נמוכים מאד, ב2021 הגיעו שיעורי תעסוקה של נשים בגילאי העבודה ל- 25%. זאת, לעומת רק 41% בקרב נשים ערביות בשאר חלקי הארץ . יצוין כי שיעור התעסוקה של כלל נשים בישראל הגיע בשנת 2020 ל- 76%. לשם השוואה, שיעור התעסוקה בקרב גברים ערבים בנגב הגיע בשנת 2021 ל- 54%. זאת, לעומת 66% בקרב הערבים לגברים בשאר חלקי הארץ.

לדו"ח המלא בעברית לחץ כאן ובערבית לחץ כאן


הגשה משותפת לסקירה התקופתית האוניברסלית של הא"ם ע"י הפורום ועדאלה

בדו"ח זה, עדאלה והפורום מעלים סוגיות מרכזיות המעוררות דאגה בנוגע לחוסר העמידה של ישראל בהתחייבויותיה הבינלאומיות לזכויות האדם כלפי אזרחי ישראל הבדואים החיים בנגב. בפרט, אנו מתייחסים למדיניות העקירה הכפויה של ישראל נגד הבדואים, תוך פירוט השיטות השונות ליישום, לרבות הריסות בתים, תביעות פינוי, תוכניות תשתית ושלילה מכוונת של זכויות חברתיות וכלכליות בסיסיות.

לדו"ח המלא באנגלית לחץ כאן


דו"ח חדש פורום דו קיום יחד עם המועצה לכפרים הבלתי מוכרים, מרכז אלחוקוק ועמותת סדרה: אכיפת המחסום השקוף: אלימות משטרה בהפגנות ינואר 2022 נגד יוזמות הייעור של קק"ל 

ב-13 בינואר, חברי קהילה ופעילים הביעו מחאה והתנגדות לעבודות קק"ל בשטחים וקביעת עובדות בהם הגישו תושבי המקום תביעות בעלות שטרם נידונו. הם נתקלו בתגובה משטרתית אלימה וחסרת תקדים. עדויות מרובות מתעדות כיצד, מספר דקות לאחר תחילת המחאה, המשטרה דיכאה באלימות את ההפגנה.

לדו"ח המלא בעברית לחץ כאן

לדו"ח המלא בערבית לחץ כאן

 


מנגנון מומחה לזכויות של ילידים (EMRIP)

הפורום הגיש הצהרה לסעיף 9 בסדר היום של המושב ה-15 של מנגנון המומחים לזכויות הילידים, שדנה באלימות נגד נשים ילידות. המשך לקרוא את ההצהרה של NCF כאן

 


קבוצת העבודה הבינלאומית לעינייני ילידים (IWGIA)

קבוצת העבודה הבינלאומית לענייני ילידים מתמקדת בהגנה על זכויות הקרקעות של עמים ילידים, קידום השילוב בפעולות אקלים והשתתפות בתהליכי קבלת החלטות ברמה המקומית והבילאומית. מדי שנה, מפיקה קבוצת העבודה ספר ובו דיווחים על התפתחויות שונות בקרב קבוצות ילידים מכל העולם. הספר הוא תוצאה של מאמץ משותף בין פעילים ילידים ושאינם ילידים וחוקרים אשר מספקים מידע לקבוצת העבודה. השנה, פורום דו-קיום בנגב תרם את חלקו על הקהילה הילידית הערבית בדואית בנגב.  

[לקריאת הדו"ח המלא – עמ' 510] [לאתר של IWGIA]


אינפוגרפיקה על הריסות בתים במהלך 2021

במהלך שנת 2021 נהרסו בנגב 3,004 מבנים, מספר ההריסות הגבוה ביותר מבחינה היסטורית. למדנו שהריסה עצמית ייצגה 86% מכלל ההריסות שבוצעו באותה שנה, מה שמשקף את ההשפעה העצומה שיש למדיניות הפינוי של המדינה, על ההחלטה ההרסנית הזו של האזרחים הילידים הבדואים.

לגישה לאינפוגרפיקה בערבית לחץ כאן

לגישה לאינפוגרפיקה בערבית לחץ כאן

 


דו"ח מחלקת המדינה של ארה"ב 2021

 מידי שנה מפרסמת המחלקה דו"ח מצב זכויות אדם וחופש דת בישראל. בשנת 2021, הגיש פורום דו-קיום את הדיווח השנתי שלו לגבי מצב זכויות האדם של האוכלוסיה הבדואית בנגב.

לקריאת הדו"ח המלא באנגלית של פורום דו-קיום

לקריאת הדו"ח המלא באנגלית של מחלקת המדינה האמריקאית


דו"ח צללים לוועדת זכויות האדם של האו"ם לקראת סקירת מדינת ישראל במרץ 2022

פורום דו קיום, עמותת סידרה, מרכז אלחוקוק, אגודת הרפואים הערבים בנגב והקרן למגיני זכויות אדם, הגישו דו"ח צללים לוועדת זכויות האדם של האו"ם, המתאר את הפרות ההאמנה בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות (ICCPR) על ידי מדינת ישראל נגד האוכלוסייה הילידית ערבית בדואית מדבר הנגב. הדו"ח עושה התייחסות ספציפית לתצפיות הסיכום הקודמות שהוצאו על ידי הוועדה בשנת 2014, הדו"ח התקופתי החמישי שהוגש על ידי ישראל באוקטובר 2019, כמו גם תצפיות והמלצות של ה-CESCR, CERD והדיווחים המיוחדים של האו"ם במהלך שנת 2019 , 2020 ו-2021; שבו הביעו דאגות חמורות מהתנהלותה של ישראל כלפי אזרחיה הבדואים. הנושאים העיקריים המובאים בפני הוועדה הם פינוי כפוי ועקירה; הדרה של האוכלוסייה הבדואית מתהליכי קבלת החלטות הנוגעים למצבה; אפליה במדיניות תכנון ואזור; דיכוי הצבעה וחוסר נגישות לקלפיות; שימוש מופרז בכוח; הטרדה והפללה של מגיני זכויות אדם בדואים; וגישה מוגבלת לשירותים בסיסיים. בנוסף, הדו"ח מתייחס למצב זכויות האדם של האוכלוסייה הבדואית על רקע מגיפת הקרונה ולהסלמה של מאי 2021.
לקריאת הדו"ח באנגלית לחצו כאן


דוח חדש של פורום דו קיום בנגב במגזין Radical Housing 

עדכון זה מדווח על המשך מדיניות הפינוי שמדינת ישראל מובילה כלפי בדואי הנגב מאז קום המדינה ב-1948 והעמיקה במהלך הקורונה. מצוקת הדיור של האזרחים והקהילות הילידות הבדואים כבר מזמן דחוף וחמור, שכן מדינת ישראל ממשיכה להכחיש את קיומם של שלושים וחמישה כפרים בדואים שאינם מוכרים ולפיכך חסרים תשתית בסיסית כמו חשמל, שירותי ביוב, חיבורי מים ואשפה. עם גישה מועטה לשירותי בריאות, חינוך ותעסוקה, קהילות אלה ממשיכות להיות שקופות במפה ובסטטיסטיקה הלאומית.
מאמר זה חושף בפירוט את עוולות הדיור ההיסטוריות והמתמשכות הללו.
לקריאת המאמר לחצו כאן


דוח חדש של פורום דו קיום בנגב חושף את ההפרות זכויות האדם של הקהילה הבדואית בנגב במהלך 2021

לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי ב-10 בדצמבר 2021, בחר פורום דו קיום בנגב לפרסם דו"ח המתמקד בהפרת זכויות האדם של הקהילה הבדואית בנגב במהלך מגיפת הקורונה ובימי מלחמה. דו"ח זה חושף את ההזנחה המתמשכת של מדינת ישראל, באמצעות הריסות בתים, שימוש מופרז באכיפה משטרתית, היעדר פתרונות אינטרנט ללמידה מרחוק ופגיעות קיצונית בזמן הסלמה. בשנת 2021, מצבן של הקהילות הבדואיות הילידות מבחינת תעסוקה, גישה לחינוך ושירותי בריאות, חמור ודורש אחריות מלאה של המדינה עם יישום פעולות קונקרטיות לתמיכה באורח החיים המובהק של אוכלוסייה ילידית זו, שמלבד הסבל מנישול קרקעות, חווה כיום מספר בעיות הקשורות לעוני.

לקריאת הדו"ח באנגלית


צורך דחוף במציאת פתרונות לנגישות לאינטרנט לתלמידים.ות בדואים.ות כחלק בלתי נפרד ממימוש זכותם.ן לחינוך

בעקבות מעבר ללימודים מקוונים בחודשי הקורונה, התחדד הצורך המיידי בחיבור לרשת אינטרנט של כלל תלמידי ישראל. מנגד, לעשרות אלפי תלמידים ערבים בדואים בכפרים בלתי מוכרים בנגב לא הייתה גישה כלל לתשתיות אינטרנט ואמצעי קצה ללמידה מקוונת. פורום דו קיום, עמותת סדרה, האיגוד האינטרנטי, והקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות באוניברסיטה העברית בירושלים פרסמו נייר עמדה בנושא, עם דרישות ומהלכים שעל משרד החינוך ומשרד התקשורת ליישם.

לקריאת נייר עמדה בעברית I לקריאת נייר עמדה בערבית


הפער הסטטיסטי והאוכלוסייה הילידית בנגב

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) נמנעה במשך כל השנים מלערוך מפקד מקיף של כל הקהילה הבדואית. לכן, אין למדינה למעשה תמונה מקיפה של האוכלוסייה הבדואית הערבית בנגב כולה, מצבה האזרחי, החברתי-כלכלי. בכפרים בלתי מוכרים בנגב מתגוררת אוכלוסיה המונה בין 90,000 ל -100,000 תושבים, אשר אין להם רישום גיאוגרפי בתעודת הזהות, כלומר הם אינם מוגדרים במרשם האוכלוסין כתושבי יישוב, אלא כתושבי שבט. ההשלכה העיקרית של רישום לפי שבט היא שאזרחים רבים אינם זכאים להצביע בבחירות הכלליות סמוך למקום מגוריהם או במקום הנגיש עבורם, ונמנעת מהם גישה להצבעה בבחירות מוניציפליות.

לקריאת נייר עמדה בעברית

לקריאת נייר עמדב בערבית


אפליה מינקות: כשל מדיניות מתמשך מונע מילדים בדואים טיפול במעונות יום ושולל גישה לתעסוקה לנשים הבדואיות

21,670 ילדים בדואים בגנים- אך רק 670 פעוטות במעונות יום
דו"ח שמפרסם פורום דו-קיום בנגב קובע כי ממשלת ישראל כשלה במאמץ לזרז הקמת מעונות יום לציבור הערבי, ובפרט לילדי הבדואים. חרף הבטלה לתקצוב מועדף והליך תכנון ובנייה מזורז, תהליכי הקמת המעונות מתנהלים בעצלתיים. כמו כן נרשם כישלון חמור בשל הימנעות המדינה מסבסוד מועדף של תשלומי ההורים במעונות היום ביישובי הבדואים, וזאת אף ש- 80% מהילדים הבדואים חיים בעוני. התוצאה: אפליית הפעוטות בחינוך, ובצדה אפליית האימהות בגישה לתעסוקה, המונעת היחלצות מעוני, וגורמת לפגיעה במשק הישראלי.

לקריאת דף עדכון על דוח מעונות 2021

לקריאת הדו"ח המלא של פורום דו-קיום בעברית

לקריאת הדו"ח המלא בערבית


דוח חדש של פורום דו קיום בנגב חושף את הקשר בין הריסות בתים והשפעתם על בריאות נפשית של ילדים בדואים בנגב

בעת התפרצות מגפה עולמית, הרסה מדינת ישראל 2,568 מבנים בנגב המסמנים עלייה של 13% בהריסות מבנים בהשוואה לשנת 2019 (2,241). זאת, למרות ההוראה של היועץ המשפטי לממשלה לצמצם את חלוקת צווי ההריסה ונוכחות המשטרה בכפרים בנגב (לאחר פנייה של ארגוני חברה שדרשו את עצירת ההריסות בזמן הקורונה) מדיניות הריסות בתים נמשכה. מתוך כלל הריסות המבנים בשנת 2020, 40% היו מבנים שהיוו בתי מגורים, מה שללא ספק השפיע על אחוזי האבטלה שעלו בשנת המגפה בקרב האוכלוסייה הערבית בדואית בנגב.

למרות המשבר ההומניטרי שנגרם בעקבות התפרצות המגפה, אנו עדים לשיא היסטורי של הריסות מבנים שאי פעם נרשמו בשנה אחת בכפרים הבדואים בנגב.

לקריאת הדו"ח המלא של פורום דו-קיום בעברית

לקריאת הדו"ח המלא של פורום דו-קיום בערבית


הריסות בתים ומבנים ואי שוויון ביישובים הערבים בדואים בנגב

דו"ח מחלקת המדינה של ארה"ב 2020

 מידי שנה מפרסמת המחלקה דו"ח מצב זכויות אדם וחופש דת בישראל. בשנת 2020, הגיש פורום דו-קיום את הדיווח השנתי שלו לגבי מצב זכויות האדם של האוכלוסיה הבדואית בנגב.

לקריאת הדו"ח המלא באנגלית של פורום דו-קיום

לקריאת הדו"ח המלא באנגלית של מחלקת המדינה האמריקאית


הצהרת פורום דו קיום למושב שישים וחמישה של הוועדה למעמד האישה באו"ם

פורום דו קיום בנגב הגיש הצהרה על השתתפות נשים וקבלת החלטות בחיים הציבוריים למען מיגור אלימות,  להשגת שוויון מגדרי והעצמת כל הנשים וילדות בנגב. ההצהרה מרכזת גם את המאמצים ארגוניים של עמותת סידרה ואיתך מעכי. להמשך קריאה אנא לחץ כאן (באנגלית)

 


דו"ח חדש של פורום דו קיום: "הפרת זכויות האדם של הקהילה הבדואית בנגב במהלך מגיפת הקורונה"

לרגל היום הבינלאומי לזכויות האדם ב- 10 בדצמבר 2020, NCF, המועצה לכפרים בלתי מוכרים, מרכז אלחוק, עמותת סידרה והארגון של רופאים ערבים בנגב, בחרו לפרסם דו"ח המתמקד בפגיעה בזכויות האדם של הקהילות הבדואית בנגב במהלך המגיפה. דוח זה חושף את הפעולות הרשלניות מטעם המדינה בכל הנוגע לאמנות בינלאומיות כגון הזכות לרמת חיים נאותה, מים, תברואה, דיור, פיתוח, בריאות, חינוך, אזרחות ועבודה. מאז מרץ 2020, ולמרות מצב החירום והנחיית הממשלה להשאר בבית, המשיכו רשויות המדינה, עם פעילויות נישול כמו חלוקת צווי הריסה וחריש של מאות דונמים בכפרים הבדואים, מוכרים ובלתי מוכרים.

לקריאת הדו"ח המלא של פורום דו-קיום באנגלית


הריסות בתים ומבנים ואי שוויון ביישובים הערבים בדואים בנגב

מדינת ישראל ממשיכה להפעיל מדיניות נישול כלפי הקהילה הערבית-בדואית בנגב, מבלי להתייחס אליהם כאל אזרחים שווי מעמד. בשנת 2019 נהרסו 2,241 מבנים. 33% מהם לפני שבכלל הוצא צו-הריסה, עליה של 146% מהשנה הקודמת (2018). מספר ההריסות העצמיות בשנת 2019 היה כמעט זהה לזה של 2018, ו- 88% מהתושבים העדיפו להרוס את בתיהם בעצמם ולהימנע מקנסות כבדים וכניסה של כוחות שיטור חמושים לכפר.

עקב ההתפרצות של נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות, פנה פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי יחד עם 23 ארגונים אחרים ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה דחופה לעצור את הריסות הבתים וחריש השדות. היועמ"ש הורה לעצור את ההריסות ועם זאת, המשיכו כוחות האכיפה והמשטרה את כל פעילויות האכיפה: חריש השדות,  חלוקת צווי הריסה והתראות; זימון אזרחים בדואים לחקירות במשטרה; מתן קנסות לרועי צאן ועוד. התנהלות זו בשעת משבר בריאותי, חברתי וכלכלי שכמוהו לא נחווה בישראל ובעולם, משדר לאזרחים הבדואים פעם נוספת עד כמה רשויות המדינה אטומות לזכויותיהם.

לקריאת הדו"ח המלא

 


 

פורום דו-קיום ועדלאה הגישו דו"ח צללים לועדה לביעור כל צורות האפליה הגזענית על הפרת זכויות הערבים בדואים בנגב 

הדיון על ישראל יערך בדצמבר, בו יפגשו נציגי הארגונים והקהילה עם חברי הועדה ויציגו בפניהם את שלל הדרכים בהן מפרה ישראל את זכויותיהם של הבדואים בנגב. 

לקריאת הדו"ח המלא (באנגלית)


נייר עמדה על חשיבות התכנית להשלמת השכלה למבוגרים

תכנית השלמת השכלה פעלה ביישובים הבדואים בנגב במסגרת תכנית החומש הראשונה לפיתוח חברתי-כלכלי של האוכלוסייה הבדואית בנגב (2012-2016) והופעלה עד לאחרונה מתקציביה. עם זאת, לא נמצא לה תקציב בתכנית החומש הנוכחית (2017-2021), הפועלת מכוח החלטת ממשלה מס' 2397, והיא לא תוקצבה בנפרד בידי משרד החינוך. בעקבות קמפיין ארצי הוחזר המימון לתכנית עד סוף שנת  2019 (ספטמבר). הנושא נידון בועדת החינוך של הכנסת בחודש נובמבר 2018, בה הומלץ למשרד החינוך והעומד בראשו (דאז), מר נפתלי בנט, להבטיח את מימון התכנית לאורך זמן ואף להרחיבה.

לקריאת נייר העמדה המלא


מנגנון של נישול והפחדה:מדיניות הריסות מבנים ביישובים הערבים בדואים בנגב 

בשנת 2018 נהרסו 2,326 מבנים, כאשר 604 מתוכם שימשו למגורים. הנוכחות המתמדת של כוחות האכיפה בשטח, והפחד מסנקציות כלכליות ופליליות, הביאו גם לעליה דרסטית במניין הריסות מבנים על ידי בעליהם ל- 88% מסך כלל ההריסות ביישובים הערבים בדואים בנגב. השנה, בחרנו להתמקד במדיניות הממשלה מאז הקפאת "תכנית פראוור-בגין" בשנת 2013 , ובלב הסכסוך בין האזרחים הערבים בדואים בנגב לבין מדינת ישראל: הכחשה מתמשכת של המדינה ביחס לזכויות הבעלות הבדואית על האדמות. על אף הקפאת התכנית, מתווה פראוור-בגין לנישול האכולוסיה וריכוזה בעיירות ממשיך להתקיים באמצעות מנגנוני חקיקה, תכנון ותחת אמתלה של פיתוח חברתי-כלכלי.

לקריאת הדו"ח המלא


קבוצת העבודה הבינלאומית לעינייני ילידים (IWGIA)

קבוצת העבודה הבינלאומית לענייני ילידים מתמקדת בהגנה על זכויות הקרקעות של עמים ילידים, קידום השילוב בפעולות אקלים והשתתפות בתהליכי קבלת החלטות ברמה המקומית והבילאומית. מדי שנה, מפיקה קבוצת העבודה ספר ובו דיווחים על התפתחויות שונות בקרב קבוצות ילידים מכל העולם. הספר הוא תוצאה של מאמץ משותף בין פעילים ילידים ושאינם ילידים וחוקרים אשר מספקים מידע לקבוצת העבודה. השנה, פורום דו-קיום בנגב תרם את חלקו על הקהילה הילידית הערבית בדואית בנגב.  

[לקריאת הדו"ח המלא – עמ' 375] [לאתר של IWGIA]


דו"ח מחלקת המדינה של ארה"ב 2018

 מידי שנה מפרסמת המחלקה דו"ח מצב זכויות אדם וחופש דת בישראל. בשנת 2018, הגיש פורום דו-קיום את הדיווח השנתי שלו לגבי מצב זכויות האדם של האוכלוסיה הבדואית בנגב.

לקריאת הדו"ח המלא באנגלית של פורום דו-קיום

לקריאת הדו"ח המלא באנגלית של מחלקת המדינה האמריקאית


דו"ח לוועדה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות באו"ם (CESCR)

הוועדה (Committee on Economic, Social, and Cultural Rights) היא גוף המורכב מ-18 מומחים עצמאיים אשר עוקבים אחר יישום האמנה הבינ"ל בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות על ידי המדינות החברות בה ואשר אישררו את האמנה. בשנת 2019, הגישו עמותת פורום דו-קיום בנגב ביחד עם ארגון עדאלה את הדו"ח האלטרנטיבי שלהן לוועדה, לגבי הפרת זכויותיהם של אזרחי מדינת ישראל הבדואים בנגב. 

לקריאת הדו"ח המלא באנגלית


 הריסת מבנים ככלי מרכזי לנישול וריכוז האוכלוסיה הבדואית בנגב- נתונים עדכניים לשנת 2017

הדו"ח מציג נתונים עדכניים בנוגע להריסות המבנים בקרב הכפרים הבדואים בנגב ואת המגמות השונות בקרב מדיניות הריסות המבנים בנגב לשנת 2017. בנוסף, ניתנה התייחסות לתקנות החדשות לחוק התכנון והבניה וחוק העונשין שנקבעו בעקבות דו"ח קמיניץ ונועדו להביא להחמרת אמצעי האכיפה והגברת הענישה הכלכלית על עבירות בניה. 

למעבר לדו"ח המלא


נייר עמדה- תעסוקת נשים ערביות-בדואיות בנגב: מבט ביקורתי – ספטמבר 2018

נייר עמדה זה הוגש לועדה לקידום מעמד האישה ושיוויון מגדרי בכנסת וכמו כן, הוצג בכנס תעסוקת נשים ערביות-בדואיות בנגב שהתקיים ברהט, ב-4.10.2018. נייר העמדה מסכם בתוכו את החסמים השונים שעומדים בפני נשים ערביות-בדואיות מהנגב ומונעים כניסה לשוק העבודה. 

למעבר לנייר העמדה המלא


מבט לתעסוקת נשים ערביות בדואיות בנגב – מרץ 2018
לרגל יום האישה הבינלאומי מפרסם פורום דו-קיום בנגב דו"ח אודות מצב התעסוקה בקרב נשים ערביות בדואיות בנגב. הדו"ח מביא נתונים עדכניים אודות הפערים בין השתתפותן של נשים בדואיות לבין נשים יהודיות בנגב ונשים ערביות בכלל האוכלוסייה, שיעורי האבטלה הגבוהים וגובה שכרן הנמוך. הדו"ח סוקר את שלל החסמים המונעים מנשים בדואיות מהשתלבות בשוק התעסוקה – מערכת חינוך רעועה, מחסור חמור במוסדות לפעוטות ולילדים, תחבורה ציבורית מקרטעת ויישובים ללא תשתית תעסוקתית – ואיך מדיניות הממשלה בשנים האחרונות אינה מספקת כדי לתת פתרון אמיתי לאותן נשים.

למעבר לדו"ח המלא


נייר עמדה- להכיר בוָאדִי אַנ-נַעַם כישוב חקלאי עצמאי- ינואר 2018

 וָאדִי אַנ-נַעַם הוא כפר בדואי בלתי מוכר השוכן דרומית לבאר שבע ומזרחית לכביש 40. בכפר מתגוררים כ 10,000- תושבים והוא הגדול ביותר מבין הכפרים הבדואים הבלתי מוכרים בנגב. במשך מספר עשורים מתנהל מאבק בין תושבי הכפר לבין המדינה על עתידו. בעוד שהתושבים מעוניינים בפתרון התיישבותי שישמור על אופי חייהם הכפרי-חקלאי, הפתרון היחיד שמציעה המדינה הוא מעבר ליישוב עירוני. 

למעבר לנייר העמדה המלא


דו"ח מחלקת המדינה של ארה"ב 2017

 מידי שנה מפרסמת המחלקה דו"ח מצב זכויות אדם וחופש דת בישראל. בשנת 2017, הגיש פורום דו-קיום את הדיווח השנתי שלו לגבי מצב זכויות האדם של האוכלוסיה הבדואית בנגב.

לקריאת הדו"ח המלא באנגלית של פורום דו-קיום

לקריאת הדו"ח המלא באנגלית של מחלקת המדינה האמריקאית


"משא ומתן" תחת אש: הריסת מבנים ככלי מרכזי לנישול וריכוז הקהילה הבדואית בנגב – ספטמבר 2017

הדו"ח מציג נתונים עדכניים בנוגע להריסות המבנים בנגב, ומתאר את רשויות האכיפה השונות הפועלות באזור. הוא חושף את אי-השוויון המובנה בפני החוק בנגב, ומציג את הקשר בין המאבק על הבעלות על קרקעות בנגב לבין פעולות הרשויות ל"הסדרת ההתיישבות".

למעבר לדו"ח המלא


אפליה במספרים: קובץ נתונים סטטיסטיים – הקהילה הבדואית בנגב – ינואר 2017

קובץ נתונים סטטיסטיים חדש של פורום דו-קיום בנגב חושף את האפליה המתמשכת ממנה סובלת הקהילה הבדואית בנגב במגוון תחומים.

למעבר לקובץ המלא


HDR_heb

אכיפה מקדמת מצוקה: מדיניות הריסת הבתים בקרב הקהילה הבדואית בנגב – יוני 2016

דו״ח מדיניות הריסות הבתים של פורום דו-קיום בנגב מבוסס על נתוני מנהלת דרום ומסמכים פנימיים של רשויות האכיפה, חושף את אופן פעולת רשויות האכיפה השונות ומציג את המסגרת המשפטית להריסות. הדו״ח חושף את השימוש של המדינה באכיפה על מנת לדחוק אזרחים מקרקעותיהם.

למעבר לדו״ח המלא


idard_heb

מרחבים מובחנים: מדיניות ההפרדה המרחבית במגורים בין יהודים וערבים בנגב – מרץ 2016

לרגל היום הבינלאומי לביעור האפליה הגזעית מפרסם פורום דו-קיום בנגב דו״ח המציג את המנגנונים השונים המבטיחים הפרדה מרחבית בין יהודים וערבים. הדו״ח חושף בין היתר את השימוש בוועדות הקבלה ביישובים גדולים מ-400 משפחות, את מספרי היישובים הנפרדים ליהודים וערבים ואת המחסומים השונים בכניסה אליהם.

למעבר לדו״ח המלא


הגיע הזמן להכיר בכפרים עַתִיר ואֻםּ אַל-חִירָאן – דצמבר 2015pp_heb

לאור המאבק המתמשך שמנהלים תושבי הכפרים הבלתי מוכרים עַתִיר ואֻםּ אַל-חִירָאן פרסם פורום דו-קיום בנגב נייר עמדה חדש המציג את עמדת התושבים, את הרקע ההיסטורי והתכנוני וקורא להכרה בכפרים.

למעבר לנייר העמדה


HRD-Hקהילה תחת מתקפה: מצב זכויות האדם של הקהילה הבדואית בנגב – דצמבר 2015

לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי מפרסם פורום דו-קיום בנגב דו”ח חדש העוסק בזכויות האדם של הקהילה הבדואית בנגב לאורך השנה החולפת. הדו״ח חושף הפרות זכויות אדם חמורות במגוון תחומים.

למעבר לדו״ח המלא


racism_report_2015מדברים גזענות בנֶגֶב-נַגַבּ – מרץ 2015

לרגל היום הבינלאומי לביעור האפליה הגזעית מפרסם פורום דו-קיום בנגב דו״ח מצולם בשיתוף עם מיקי קרצמן שמציג 16 פורטרטים ועדויות על גזענות בנגב.

למעבר לדו״ח המלא


House Demolitions Report

מדיניות הריסת הבתים בנגב – דצמבר 2014

לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי מפרסם פורום דו-קיום בנגב דו"ח שחושף את היקפי הריסות הבתים בנגב, את גופי האכיפה השונים ואת העליה המשמעותית בהריסות בתים על ידי בעליהם והגורמים לכך.

למעבר לדו"ח המלא


נייר עמדה - חינוך לגיל הרך בנגבמחסור בגנים בקרב האוכלוסיה הבדואית בנגב – ספטמבר 2014

לרגל פתיחת שנת הלימודים מפרסם פורום דו-קיום בנגב נייר עמדה חדש בנושא גני הילדים בנגב. המחקר חושף כי כ-40% מילדי גיל הגן בנגב אינם מגיעים לגנים.

לנייר העמדה המלא


דוח - יום הזעם״יום הזעם״: פרקטיקות לשלילת חופש הביטוי של הקהילה הבדואית בנגב – יוני 2014

בעקבות הפגנת ״יום הזעם״ שבמהלכה ואחריה נעצרו עשרות מפגינים ונגד 17 מהם הוגשו כתבי אישום, ובשל התנהלותה יוצאת הדופן של המשטרה במהלך האירוע, פרסם פורום דו-קיום בנגב דו״ח שמתאר את ההפגנה עצמה, את פגיעתה הקשה בחופש הביטוי של הקהילה ואת ההשלכות הקשות על חייהם של המשתתפים בה.

למעבר לדו״ח המלא


דוח - הזכות למיםצמאים (לזכות) למים: מדיניות אי-אספקת המים לאוכלוסיה הבדואית בכפרים הבלתי מוכרים בנגב – יוני 2014

לרגל הקיץ שכבר כאן, פורום דו-קיום בנגב מפרסם דוח שמתאר את מדיניות אי-אספקת המים בכפרים הבלתי מוכרים. התעריפים הגבוהים, העדר התשתיות, הפגיעה באיכות המים ועוד.

למעבר לדו״ח המלא


דוח - הכפרים הבדואים המוכרים בנגבהכפרים הבדואים המוכרים והיישובים היהודיים החדשים בנגב – מרץ 2014

לרגל היום הבינלאומי לביעור האפליה הגזעית 2014, פרסמו אקטיבסטילס ופורום דו-קיום בנגב דוח מצולם שחושף את האפליה בין הכפרים הבדואים המוכרים בנגב לבין היישובים היהודיים החדשים והמתוכננים.

לצפייה בדוח לחצו כאן


הריסת בתיהם של הערבים הבדואים בנגב 

בחודש פברואר 2014 פרסם פורום דו-קיום בנגב דו״ח בנושא הריסת בתיהם של הערבים הבדואים תושבי הנגב. הדו״ח חושף את מדיניות ההריסות בה נוקטת הממשלה ביישובים הבדואים השונים בנגב, את היקפי התופעה ואת השלכותיה.

לקריאת הדוח לחצו כאן


נייר עמדה בנושא הגישה לזכות למים בנגב

לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי 2013, פורום דו-קיום בנגב מפרסם נייר עמדה שעוסק בחסמים השונים לגישה למים זורמים של תושבי ותושבות הכפרים הבלתי מוכרים בנגב.

לקריאת נייר העמדה לחצו כאן


נגישות וזמינות שירותים בעיירות הבדואיות ואפליה בהעסקת ערבים בנגב

לרגל היום הבינלאומי לביעור האפליה הגזעית 2013, פרסם פורום דו-קיום בנגב דוח בנושא השירותים הניתנים בעיירות הבדואיות המתוכננות, בהשוואה לשירותים הניתנים ביישובים היהודיים הסמוכים, ובאפליה בהעסקת ערבים במשרדי הממשלה השונים בנגב.

לקריאת הדוח לחצו כאן


מדיניות התביעות הנוגדות בישראל

לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי 2012, פרסם פורום דו-קיום בנגב דוח בנושא התביעות הנוגדות שמגישה מדינת ישראל נגד אזרחיה הבדואים בנגב. התביעות הנוגדות הן פרקטיקה משפטית בה נוקטת הפרקליטות שמגישה תביעה נוגדת על קרקעות שנתבעו על ידי בדואים מן הנגב במסגרת הליך תביעת קרקעות שאפשרה המדינה במהלך שנות ה-70 של המאה העשרים.

לקריאת הדוח לחצו כאן


קובץ עדויות בנושא הריסות בתים בנגב

לרגל היום הבינלאומי לזכויות אדם 2012, פרסם פורום דו-קיום בנגב קובץ של עדויות מן הנגב, של מי שנפגעו ממדיניות הריסות הבתים בה נוקטת ממשלת ישראל.

לקריאת קובץ העדויות לחצו כאן


נגישות וזמינות שירותים בעיירות הבדואיות ואפליה בהעסקת ערבים בנגב

לרגל היום הבינלאומי לביעור האפליה הגזעית 2012, פרסם פורום דו-קיום בנגב דוח בנושא השירותים הניתנים בעיירות הבדואיות המתוכננות, בהשוואה לשירותים הניתנים ביישובים היהודיים הסמוכים, ובאפליה בהעסקת ערבים במשרדי הממשלה השונים בנגב.

לקריאת הדוח לחצו כאן


הריסת בתיהם של הערבים הבדואים בנגב

לרגל היום הבינלאומי לזכויות אדם 2011, פרסם פורום דו-קיום בנגב דוח שעוסק במדיניות הריסות הבתים בנגב שמציג את היקפי התופעה, משמעותה והשלכותיה.

לקריאת הדוח לחצו כאן


נגישות וזמינות שירותים בעיירות הבדואיות ואפליה בהעסקת ערבים בנגב

לרגל היום הבינלאומי לביעור האפליה הגזעית 2011, פרסם פורום דו-קיום בנגב דוח בנושא השירותים הניתנים בעיירות הבדואיות המתוכננות, בהשוואה לשירותים הניתנים ביישובים היהודיים הסמוכים, ובאפליה בהעסקת ערבים במשרדי הממשלה השונים בנגב.

לחצו כאן לקריאת הדוח


הריסת בתיהם של הערבים הבדואים בנגב

לרגל היום הבינלאומי לזכויות אדם 2010, פרסם פורום דו-קיום בנגב דוח שעוסק במדיניות הריסות הבתים בנגב שמציג את היקפי התופעה, התהליכים המשפטיים הקשורים בה והשלכותיה על החברה הבדואית בפרט ועל מדינת ישראל בכלל.

לקריאת הדוח לחצו כאן


נגישות וזמינות שירותים בעיירות הבדואיות ואפליה בהעסקת ערבים בנגב

לרגל היום הבינלאומי לביעור האפליה הגזעית 2010, פרסם פורום דו-קיום בנגב דוח בנושא השירותים הניתנים בעיירות הבדואיות המתוכננות, בהשוואה לשירותים הניתנים ביישובים היהודיים הסמוכים, ובאפליה בהעסקת ערבים במשרדי הממשלה השונים בנגב.

לחצו כאן לקריאת הדוח

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות