Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

הריסות בתים

הקהילה הבדואית בנגב נתונה למדיניות מתמשכת של הריסת בתים ומבנים מצד הרשויות. מדיניות זו נובעת ברובה מחוק התכנון והבניה הישראלי שנחקק בשנת 1965. בעקבות חוק התכנון והבניה הגדירו גופי התכנון השונים את ייעודי הקרקעות ברחבי המדינה. כלל השטחים בהם ניצבו וניצבים כיום הכפרים הבלתי מוכרים הוגדרו ברובם כאזורים חקלאיים שאינם מיועדים ליישוב. כך, באופן רטרואקטיבי, הוגדרו כלל הבתים כבתים שאינם חוקיים וכלל הקרקעות כקרקעות שלא ניתן להקים עליהן יישובים, על אף שבפועל היישובים כבר היו שם. שבע העיירות המתוכננות שהוקמו על ידי המדינה, לא רק שאינן מהוות פתרון לכלל האוכלוסיה הבדואית בנגב, הן אינן נותנות לתושביהן מענה בתחום הדיור ואינן עומדות בקצב הגידול הטבעי של האוכלוסיה המתגוררת בהן. גם החלטות הממשלה במהלך העשור האחרון, שהובילו להכרה באחד עשר כפרים בלתי מוכרים, לא פתרו את מצוקת הדיור של הקהילה הבדואית, שכן בפועל, למרבית הכפרים הללו אין תכניות מתאר ותכניות מפורטות ועל כן, הבתים שהיו קיימים טרם ההכרה עדיין נחשבים לא חוקיים, ועד כה במרבית הכפרים חולקו היתרי בנייה מעטים אם בכלל.

פורום דו-קיום בנגב מפרסם מדי שנה דו״ח בנושא מדיניות הריסת הבתים בנגב – למעבר לדו״ח לשנת 2017 "משא ומתן" תחת אש הריסת מבנים ככלי מרכזי לנישול וריכוז הקהילה הבדואית בנגב לחצו כאן.יומן הריסות בתים בנגב – 2018

 • 22 לנובמבר- רַהַט, עיירה בדואית ממשלתית 12 ק"מ צפונה מבאר-שבע. חמישה בתים נהרסו.
 • 22 לנובמבר- אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי ליד כביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-136. 
 • 25 לאוקטובר- אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי ליד כביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-135, התושבים נותרו ללא קורת גג בבוא הסופה.
 • 4 לאוקטובר- אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי ליד כביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-134.
 • 14 בספטמבר –  סַעְוָה, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לחורה, בית אחד נהרס על ידי בעליו.
 • 6 בספטמבר – חוּרָה, עיירה ממשלתית ליד באר-שבע. בית נהרס על ידי הרשויות מלווים ביחידת יואב.
 • 6 בספטמבר – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי ליד כביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-133.
 • 30 באוגוסט – אַז-זַרְנוּג,  כפר בדואי היסטורי בלתי-מוכר, בית אחד נהרס על ידי הרשויות.
 • 19 באוגוסט – וָאדִי אַנ-נַעַם, הכפר הבדואי הבלתי-מוכר הגדול ביותר, בית אחד נהרס על ידי בעליו.
 • 16 באוגוסט – אל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר, הכפר נהרס בפעם ה-132. תושבי הכפר מדווחים על נוכחות רחפנים בטרם ביצוע הריסות.
 • 6 באוגוסט – מוּלַדָאה, כפר בדואי מוכר דרומית לכביש 31, שני בתים ושיג (אוהל אירוח) נהרסו על ידי בעליהם.
 • 26 ביולי – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, הכפר נהרס בפעם ה-131.
 • 7 ביוני – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, כל הכפר נהרס.
 • 9 במאי- אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, בית אחד נהרס. 
 • 25 במרץ – חַ׳שִם זַנִּה, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית לכביש 25, בית אחד נהרס על ידי בעליו.
 • 25 במרץ – עַבְּדִה, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לעין עבדת, שדות נחרשו ויבולים הושמדו.
 • 22 במרץ – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 20 במרץ – אַס-סִרָּה, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לשדה התעופה נבטים, שדות נחרשו ויבולים הושמדו.
 • 19 במרץ – תַל עַרָאד, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לערד, שדות נחרשו ויבולים הושמדו.
 • 18 במרץ – סַעְוָה, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לחורה, שדות נחרשו ויבולים הושמדו.
 • 14 במרץ – בִּיר הַדָּאג׳, כפר בדואי מוכר סמוך לקיבוץ רביבים, שדות נחרשו ויבולים הושמדו.
 • 7 במרץ – תַל אַס-סַבַּעּ (תל שבע), עיירה בדואית מתוכננת, שדות נחרשו ויבולים הושמדו.
 • 5 במרץ – רַחַ׳מָה, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לירוחם, שדות נחרשו ויבולים הושמדו.
 • 27 בפברואר – אַס-סִרּ, כפר בלתי מוכר מערבית לשְׁגִיבּ אַס-סַלָאם (שגב שלום), שדות נחרשו ויבולים הושמדו.
 • 27 בפברואר – וָאדִי אַנ-נַעַם, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לרמת חובב, שדות נחרשו ויבולים הושמדו.
 • 27 בפברואר – אַבּוּ גְרִינָאת, כפר בדואי מוכר דרום מזרחית לעַרְעַרָה אַנ-נַגַבּ (ערערה בנגב), שדות נחרשו ויבולים הושמדו.
 • 27 בפברואר – וָאדִי אַל-מְשָאש, כפר בדואי בלתי מוכר דרומית לרמת חובב, שדות נחרשו ויבולים הושמדו.
 • 22 בפברואר – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 14 בפברואר – ליד חוּרָה, עיירה בדואית מתוכננת, מאות דונמים של שדות ויבולים הושמדו.
 • 28 בינואר – בִּיר הַדָּאג׳, כפר בדואי מוכר סמוך לקיבוץ רביבים, בית אחד נהרס.
 • 25 בינואר – בִּיר הַדָּאג׳, כפר בדואי מוכר סמוך לקיבוץ רביבים, שני בתים נהרסו על ידי בעליהם.
 • 24 בינואר – אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו.
 • 16 בינואר – אֻםּ בַּטִין, כפר בדואי מוכר מזרחית לתַל אַס-סַבַּעּ, בית אחד נהרס על ידי בעליו.
 • 3 בינואר – מוּלַדָאה, כפר בדואי מוכר דרומית לכביש 31, בית אחד וגדר נהרסו, מטע זיתים נעקר.

הריסות בתים והשמדת יבולים בשנים קודמות

לרשימת ההריסות של הכפר אַל-עַרָאגִיב מאז 2010

הריסות בתים

22-11-18 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי ליד כביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-136.

22-11-18 - רַהַט, עיירה בדואית שהוקמה על ידי הממשלה- חמישה בתים נהרסו.

לכל ההריסות