Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

דו״ח חדש: 982 מבנים נהרסו בנגב בשנה, רשויות האכיפה מתריעות: המדינה לא מספקת די פתרונות

13.06.2016

דו״ח חדש של פורום דו-קיום בנגב מציג נתונים חדשים על הריסות הבתים בנגב. הדו״ח שמבוסס על נתוני מנהלת דרום ומסמכים פנימיים של רשויות האכיפה חושף את אופן פעולת רשויות האכיפה השונות ומציג את המסגרת המשפטית להריסות. הדו״ח חושף את השימוש של המדינה באכיפה על מנת לדחוק אזרחים מקרקעותיהם.

פורום דו-קיום בנגב מפרסם דו״ח חדש – אכיפה מקדמת מצוקה: מדיניות הריסת הבתים בקרב הקהילה הבדואית בנגב – שעוסק במדיניות הריסת הבתים, מציג נתונים חדשים מן השנים האחרונות, סוקר את רשויות האכיפה השונות ואופן פעולתן ואת המסגרת החוקית למדיניות זו.

demolition_heb_m

הדו״ח חושף כי לאורך שלוש השנים האחרונות, מעל 50% מן המבנים בנגב נהרסו על ידי בעליהם ולא על ידי המדינה. מדובר במגמה אותה מנסה מנהלת דרום לתיאום אכיפת דיני המקרקעין לקדם, בין היתר באמצעות הפעלת לחץ על אזרחים בדמות ביקורים תכופים של גורמי משטרה ופקחים.

70 מהמבנים שנהרסו על ידי בעליהם בשנת 2015, ו-140 בשנת 2014 נהרסו ללא צו הריסה. במסגרת הלחץ שמפעילות רשויות האכיפה על בעלי הבתים, גרמו פקחי היחידה הארצית לפיקוח על הבניה לכ-210 אנשים להרוס את בתיהם תחת איום שאם לא יהרסו בעצמם, יוצא נגדם צו הריסה.

מנהלת דרום מתריעה בדו״ח סיכום העבודה שלה כי ״בולטת העובדה כי ממשיך הפער בין קצב האכיפה לקצב המענה למגורים הניתן על ידי המדינה״. כפי שהתריע דו״ח מבקר המדינה האחרון, המדינה פועלת בנגב ללא מדיניות הסדרה וללא מדיניות אכיפה. הדו״ח חושף שגם גורמי האכיפה עצמם מתריעים כי המדינה אינה מספקת מענה למגורים לאזרחים שבתיהם נהרסים, אך אינה נסוגה ממדיניות הריסת הבתים.

הקהילה הבדואית מהווה מעל 34% מתושבי הנגב, אך רק 18 יישובים מתוך 144 מיועדים לה. מדינת ישראל ממשיכה לסרב להכיר בכפרים הבלתי מוכרים בנגב, ומפעילה לחץ על תושביהם באמצעות הריסות הבתים להיכנס למשא ומתן ולוותר על הקרקעות עליהן הם תובעים בעלות.

מנהלת דרום מפעילה מדיניות של ״אכיפה מקדמת הסדרה״ – במסגרתה נעשה שימוש בחוקי תכנון ובניה על מנת לדחוק אזרחים בדואים מבתיהם. הדו״ח חושף מקרים רבים בהם מתארת המנהלת את הלחץ המופעל על אזרחים – רשות הבדואים מציעה לאזרחים להיכנס למשא ומתן, ונגד מי שאינו מעוניין פותחת המנהלת בהליך הריסה. על פי המנהלת, לאורך הליך ההריסה נכנעים חלק מן התושבים ופונים למשא ומתן.

משטרת ישראל מסרבת לחשוף את תקציב יחידת יואב בטענה שהדבר ״יפגע בביטחון המדינה״. יחידת יואב, היחידה שמלווה את רשויות האכיפה להריסות הבתים בנגב, הוקמה במסגרת תכנית פראוור שהוקפאה, אך היחידה ממשיכה לפעול. בקשת חופש מידע שהוגשה ע״י הפורום נענתה באופן חלקי, ורק עלות הרכבים של היחידה נחשפה. ביחידת יואב פועלים כ-200 שוטרים, ולהם 44 רכבים בעלות של 10,371,000 שקלים.

חיה נח, מנכ״ל הפורום: ״מדינת ישראל ממשיכה להתעלם ממצוקת הדיור הקשה של הקהילה הבדואית, וכעת אפילו רשויות האכיפה שהורסות בתים מתריעות על כך. במקום לפעול לטובת תושבי הנגב כולם, עוסקת הממשלה בהעמקת הפערים בין הקהילות השונות תוך תכנון יישובים חדשים ליהודים ודחיקת הקהילה הבדואית ליישובים עירוניים צפופים שאינם מסוגלים לקלוט עוד תושבים. מדינת ישראל צריכה לחדול ממדיניות הריסת הבתים ולייצר מדיניות חדשה ושוויונית של הכרה ביישובים הבדואים ופיתוח שלהם, שתביא לפריחת הנגב כולו״.

למעבר לדו״ח המלא לחצו כאן

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות