Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

בית המשפט העליון: לאפשר לתושבי אַל-עַרָאגִיב לתקוף את הפקעת קרקעותיהם בשנות ה-50

13.04.2015

בדיון שהתקיים בהרכב מורחב החליטו שופטי בית המשפט העליון לדחות את בקשת המדינה לדיון נוסף שמטרתו למנוע מתושבות ותושבי אַל-עַרָאגִיב את האפשרות לתקוף את הפקעת קרקעותיהם על ידי המדינה בשנות ה-50. בעוד שהמדינה דרשה לדון בשאלה האם בית המשפט המחוזי מוסמך לדון בתוקף הפקעת מקרקעין מכוח חוק רכישת מקרקעים – 1953 (חוק החר״ם), דחה בית המשפט העליון את הבקשה.

>> קראו על הכפר אַל-עַרָאגִיב בפרויקט הכפרים שלנו

משמעות ההחלטה היא שלתושבי אַל-עַרָאגִיב תינתן הזכות לתקוף את עצם ההפקעה של קרקעותיהם על ידי המדינה במהלך שנות ה-50 ולנסות ולהוכיח את בעלותם על הקרקע בפני בית המשפט המחוזי בבאר שבע. בפני תושבי הכפר, שמיוצגים על ידי עורכי הדין מיכאל ספרד ואדר גרייבסקי, ניצבת דרך ארוכה בדרך לרישום הקרקעות על שמם, שכן מדובר רק בהחלטה שמאפשרת את עצם הדיון על הבעלות.

Al-Arakib - Eviction Orders - 21.05.2014

שייח׳ סיאח א-טורי מחזיק בצו הפינוי מאדמותיהם שקיבלו תושבי הכפר, מאי 2015

במהלך שנות ה-70 איפשרה המדינה לתושבי הנגב הבדואים להגיש תביעות בעלות על קרקעות, אך ההליך הוקפא במהרה והתביעות שהוגשו לא נידונו. במהלך שנות האלפיים החלה פרקליטות מחוז דרום בהגשת ״תביעות נוגדות״ – תביעות בעלות של המדינה על אותן קרקעות שנתבעו על ידי בדואים תושבי הנגב. במסגרת הליך משפטי ניסו התובעים להוכיח את בעלותם על הקרקע, אך הפרדגימה המשפטית לא אפשרה זאת והקרקעות נרשמו באופן כמעט אוטומטי על שם המדינה. חשוב לציין שעד כה נהנתה המדינה מ-100% נצחונות בתיקי תביעות נוגדות שהובאו אל בית המשפט.

>> לקריאה נוספת: מדיניות התביעות הנוגדות

al-Aragib weekly protest February 2015

משמרת המחאה השבועית של הכפר אַל-עַרָאגִיב בצומת להבים, פברואר 2015

בניגוד לעמדת המדינה, קבע בית המשפט העליון כי בית המשפט המחוזי בבאר שבע מוסמך לדון בתוקף הפקעת הקרקע שהופקעה עוד בשנות ה-50. עם זאת, חשוב להדגיש כי מדובר בהחלטה עקרונית לפיה ניתן לדון בתוקף ההפקעה בלבד, ולא באישור תביעת הבעלות על הקרקעות באזור אַל-עַרָאגִיב. יתרה מזאת, כבר בהחלטה זו הזהירו השופטים כי למתן סמכות ההכרעה ישנה משמעות מוגבלת, שכן קשה מאוד לתקוף הפקעה על פי חוק החר״ם.

מאבקם של תושבות ותושבי אַל-עַרָאגִיב נמשך, בחזית המשפטית ובחזית האזרחית. מדי שבוע מתקיימת משמרת מחאה בצומת להבים ביום ראשון בשעה 16:30 בדרישה להפסיק את הריסת הכפר ולאפשר לתושביו להתגורר על קרקעותיהם בכבוד. לפרטים והסעות למשמרת: קסם 050-9391299, [email protected]

הריסות בתים

16-08-18 - ל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר, הכפר נהרס בפעם ה-132. תושבי הכפר מדווחים על נוכחות רחפנים בטרם ביצוע הריסות

06-08-18 - מוּלַדָאה, כפר בדואי מוכר דרומית לכביש 31, שני בתים ושיג (אוהל אירוח) נהרסו על ידי בעליהם

לכל ההריסות