Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

22 ביוני 2016 | דו״ח חדש: 982 מבנים נהרסו בנגב בשנה

פורום דו-קיום בנגב מפרסם דו״ח חדש – אכיפה מקדמת מצוקה: מדיניות הריסת הבתים בקרב הקהילה הבדואית בנגב – שעוסק במדיניות הריסת הבתים, מציג נתונים חדשים מן השנים האחרונות, סוקר את רשויות האכיפה השונות ואופן פעולתן ואת המסגרת החוקית למדיניות זו.

>> הדו״ח חושף כי לאורך שלוש השנים האחרונות, מעל 50% מן המבנים בנגב נהרסו על ידי בעליהם ולא על ידי המדינה.

>> בשנת 2015 נהרסו 982 מבנים בנגב ובשנת 2014 – 1073.

>> 70 מהמבנים שנהרסו על ידי בעליהם בשנת 2015, ו-140 בשנת 2014 נהרסו ללא צו הריסה.

>> מנהלת דרום מתריעה בדו״ח סיכום העבודה שלה כי ״בולטת העובדה כי ממשיך הפער בין קצב האכיפה לקצב המענה למגורים הניתן על ידי המדינה״.

>> הקהילה הבדואית מהווה מעל 34% מתושבי הנגב, אך רק 18 יישובים מתוך 144 מיועדים לה.

>> מנהלת דרום מפעילה מדיניות של ״אכיפה מקדמת הסדרה״ – במסגרתה נעשה שימוש בחוקי תכנון ובניה על מנת לדחוק אזרחים בדואים מבתיהם.

להמשך קריאה ולדוח המלא לחצו כאן

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions