Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

21 בינואר 2016 | בית המשפט העליון: לא יתקיים דיון נוסף בעניין עַתִיר ואֻםּ אַל-חִירָאן

במהלך החודשים האחרונים המתינו תושבי הכפרים הבדואים הבלתי מוכרים עַתִיר ואֻםּ אַל-חִירָאן להחלטת שופטי בית המשפט העליון, בתקווה שאלה יחליטו לקיים דיון נוסף לגבי עתיד כפריהם. אתמול (17.01) קבעו השופטים כי דיון נוסף לא יתקיים והותירו את החלטתם הקודמת כי ניתן לפנות את הכפרים ולעקור את תושביהם על כנה.

למידע נוסף על מצבם של עַתִיר ואֻםּ אַל-חִירָאן קראו את נייר העמדה החדש שלנו: הגיע הזמן להכיר בכפרים עַתִיר ואֻםּ אַל-חִירָאן

pp_heb

הכפרים עַתִיר ואֻםּ אַל-חִירָאן נעקרו מקרקעותיהם בצפון הנגב כבר בשנות ה-50, והורו על ידי המושל הצבאי להתיישב במקום בו ניצבים הכפרים כיום. כעת, כ-60 שנה אחר כך, קבע בית המשפט העליון שהמדינה יכולה לעקור את תושביהם שוב על מנת להרחיב את יער יתיר על שטח הכפר עַתִיר ולהקים את היישוב היהודי חירן על אדמות הכפר אֻםּ אַל-חִירָאן.

פורום דו-קיום בנגב מלווה את מאבקם של תושבי ותושבות עַתִיר ואֻםּ אַל-חִירָאן מזה שנים, וימשיך לתמוך במאבקם לצדק. ההחלטה להרוס שני כפרים בדואים על מנת לנטוע יער ולהקים ישוב יהודי חדש היא גזענית, לא אנושית ולא צודקת. אנו, בדואים ויהודים תושבי הנגב נאבק יחד נגד החלטה זו.

קיראו עוד על הכפרים בפרויקט הכפרים הבלתי מוכרים שלנו:

הכפר עַתִיר | הכפר אֻםּ אַל-חִירָאן

לקריאת החלטת בית המשפט לחצו כאן

 

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions