Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

תמכו בפעילות הפורום

פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי מסתמך על התרומות הנדיבות של תומכיו ותומכותיו למימון פעילות הארגון. אם את/ה מעוניין/ת לתרום להגנה על זכויותיה של הקהילה הבדואית בנגב ולקידומן, ואם את/ה מאמין/ה בפעילות הפורום, אנא תמוך/י בפעילותינו עוד היום. כל תרומה חשובה ומאפשרת לנו להמשיך בפעילות ולקדם את זכויותיהם/ן של חברי וחברות הקהילה הבדואית בנגב.


תרומה בכרטיס אשראי


ppלחצו כאן לתרומה באמצעות כרטיס אשראי

(אין צורך בחשבון באתר)


it

לחצו כאן לתרומה חד-פעמית או קבועה דרך אתר ישראל תורמת


תרומה בצ׳ק

יש לשלוח צ׳ק לפקודת פורום דו קיום

לכתובת:

ת.ד. 130 עומר

8496500


לעזרה ופרטים נוספים: [email protected]

למידע על אפשרויות לתרומה מחו״ל לחצו כאן.

הריסות בתים

19-08-18 - וָאדִי אַנ-נַעַם, הכפר הבדואי הבלתי-מוכר הגדול ביותר, בית אחד נהרס על ידי בעליו

16-08-18 - ל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר, הכפר נהרס בפעם ה-132. תושבי הכפר מדווחים על נוכחות רחפנים בטרם ביצוע הריסות

לכל ההריסות