Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

מחקר חדש של פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי חושף כי המדינה אינה דואגת למימושו של חוק חינוך חובה בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב, ומסרבת לפתוח גני ילדים בכפרים הבלתי מוכרים

27.08.2014

נייר עמדה חדש שמתפרסם היום חושף את אחוזי הנרשמים הנמוכים לגני ילדים בכפרים הלא מוכרים בנגב בשנת הלימודים הקודמת- תשע"ד. ממצאי המחקר מבוססים על מאגר הנתונים הרשמי של משרד החינוך. נתוני המחקר חושפים כי מקרב האוכלוסיה הבדואית בנגב בגילאי גן חובהוטרום חובה, נרשמו לגנים  7,994 ילדים בלבד (כ-3,997 בכל שנתון) המהווים כ- 58% בלבד בכלל הילדים בשנתונים אלו. בעוד בכיתה א' נרשמו6,651 ילדים, המהווים 96% מכלל השנתון.

ההבדלים המשמעותיים באחוזי ההרשמה בין כיתה א' לגילאי הגן נובעים ממדיניות הקמת הגנים של המדינה בכפרים הבלתי מוכרים בנגב. מתוך 35הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, רק ב6  נפתחו מרכזים המספקים שירותי חינוך. במציאות זו נדרשים הילדים ללמוד בבתי ספר המרוחקים מביתם,אליהם הם מגיעים על ידי הסעה. בגילאי גן, הסעת ילדים באוטובוסים אינה בטיחותית ולכן אין ביכולתם של הורים רבים לשלוח את ילדיהם לגן.

המציאות הנוכחית בה כ40%  מהילדים בגילאי גן לא זוכים לשירותי חינוך בסיסיים והכרחיים, מובילה להעמקת הפערים החברתיים, פוגעתבסיכוייהם של ילדים אלה להשתלב בעתיד כאזרחים נורמטיביים ושווי הזדמנויות בחברה, ומציבה אותם בפני סיכונים תברואתיים ובטיחותיים רבים.

ראתב אבו קרינאת, רכז שטח בפורום דו קיום בנגב אמר היום "הזכות לחינוך היא זכות אדם ואזרח בסיסית שמעוגנת בחוק בישראל. ימים ספורים לפני פתיחת שנת הלימודים, המדינה ממשיכה לפגוע בזכותם זו  של ילדי הכפרים הבלתי מוכרים בנגב. אנו קוראים לממשלה להקים גנים בכל הכפרים ולפעול מידית למציאת מסגרות מתאימות והולמות לכלל הילדים בנגב כבר בשנת הלימודים הקרובה".

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות