Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

הגנת חופש הביטוי והמחאה

פורום דו קיום בנגב גורס כי פעולות ציבוריות הן מרכזיות לקידום מאבקם של התושבים הערבים הבדואים בנגב. הפגנות ומשמרות לא אלימות מהווות הזדמנויות ציבוריות טובות על מנת לדרוש מהמדינה את הטיפול המתאים למצוקת האוכלוסייה הילידית בנגב. פעילויות אלו מציבות את הנושאים במקום מרכזי כך שהחברה האזרחית, כלי תקשורת מקומיים ובינלאומיים, מקבלי החלטות ועוד  יתעניינו ויתערבו.

מטרת פרויקט חופש המחאה היא להגן על פעילים בדואים, יהודים וערבים ומגיני זכויות אדם, כמו גם על זכותם לחופש ביטוי ומחאה.

אנו עושות זאת באמצעות פעילויות כגון השתתפות וליווי משפטי של פעילים עצורים; שיתוף מידע רלוונטי ושיתוף פעולה עם ארגונים שותפים במוקד להגנת חופש המחאה, בעת שימוש מופרז באלימות או פעולות בלתי חוקיות שמבצעות הרשויות; קיום הדרכות לקבוצות פעילים, טיפול בזכויותיהם בפני החוק במהלך הפגנות והתנהגות במהלך מעצר של המשטרה; ליווי וסיוע לקבוצות בארגון הפגנות, תיאום עם הרשויות ותיעוד חזותי ומשפטי נדרש; לבסוף אנו מנגישים ומפרסמים כלים רלוונטיים להגנה על חופש הביטוי והמחאה בפני קבוצות מחאה בכפרים הלא מוכרים בנגב על מנת לידע אותם על זכויותיהם ולהוות כתובת ציבורית טובה להגנה על זכותם לדרוש צדק.

תמונה: השקת מרכז אמנות אַל-עַרָאגִיב, 24.7.21. צולם ע"י אליאן קרמר

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions