• חוּרָה היא עיירה בדואית שהוקמה על ידי המדינה באזור חִ׳רְבִּת חוּרָה. הקמתה של חוּרָה החלה באמצע שנות השבעים אך הופסקה וחודשה באופן פורמלי רק בשנת 1989 כחלק מהמועצה האזורית שוקת, ובשנת 1996 הוכרזה כמועצה מקומית. כיום מתגוררים בחוּרָה כ-18,000 תושבים.

      חוּרָה מדורגת באשכול הראשון בדירוג הסוציו-אקונומי של היישובים בישראל, האשכול הנמוך ביותר. בחוּרָה פועלים 14 בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים ו-56 גני ילדים, כמו כן ישנו בחוּרָה מתנ"ס אחד. בעיירה פועלים 5 מרפאות ומכונים רפואיים. השירותים השונים שמעניקה העיירה לתושביה, משרתים גם את תושבי הכפרים הבדואים הבלתי מוכרים הסמוכים לה.

      בימים אלה (2017) פועלת הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב להעברת תושבי הכפר הבלתי מוכר אֻםּ אַל-חִירָאן אל שטח העיירה חוּרָה בניגוד לרצונם, על אף התנגדות המועצה המקומית חוּרָה שטוענת כי היא זקוקה למגרשים לתושבים מתוך העיירה.