• רקע כללי

   אַבּוּ גְרִינָאת הוא כפר בדואי היסטורי שניצב במקומו עוד קודם להקמת מדינת ישראל. הכפר ממוקם דרומית לכביש 25 בסמוך לצומת ערערה, ומתגוררים בו כ-2,700 תושבים. בשנת 1999 החליטה ממשלת ישראל להכיר בכפר וכיום הוא ישוב מיישובי המועצה האזורית נווה מדבר. שמו של הכפר נובע משמו של השבט המתגורר בו. בכפר ישנן חמש בייקות (בתי בוץ ואבן עתיקים) חמש בארות מים, שתי מערות ושני בתי עלמין היסטוריים.

   שירותים ותשתיות

   בכפר המוכר אַבּוּ גְרִינָאת ישנם שני בתי ספר יסודיים ובית ספר תיכון אחד. בכפר פועלת מרפאה אחת שמעניקה שירותי בריאות לתושביו ותחנה לאם ולילד.

   על אף ש אַבּוּ גְרִינָאת הוכר על ידי המדינה כבר בשנת 1999, בתי הכפר אינם מחוברים אל רשת החשמל הארצית ותושביו נאלצים להשתמש בפאנלים סולאריים. כמו כן, בתי הכפר לא חוברו למערכת המים, ותושביו מושכים צינורות להובלת מים לבתיהם מנקודות חיבור לצינור המים הראשי. בכפר אינם מחוברים למערכת סילוק שפכים ולמעט כביש סלול אחד המוביל לבית הספר, כל הדרכים בכפר אינן סלולות. בכפר אַבּוּ גְרִינָאת לא פועלים שירותי פינוי אשפה כלל.

   מצב תכנוני

   לכפר אבו אַבּוּ גְרִינָאת יש 'קו כחול' שמגדיר את תחומי היישוב. עם זאת, בהעדר תכנית מתאר מפורטת ליישוב, חולקו בו עד כה היתרי בניה ספורים בלבד. במהלך ההכרה בכפר נותרו חלק מבתי הכפר מחוץ לקו הכחול (מחוץ ליישוב) והם נתונים למדיניות של הריסות בתים.

   *צורות כתיבה נוספות: אבו גרינאת, אבו קרינאת, אבו קורינאת