Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

15 בדצמבר 2015 | לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי: דו״ח זכויות האדם החדש של פורום דו-קיום בנגב

לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי פירסם פורום דו-קיום בנגב דו"ח חדש העוסק בזכויות האדם של הקהילה הבדואית בנגב לאורך השנה החולפת. לראשונה, הדו"ח מלווה בתמונות שצילמו נשים מן הכפרים הבלתי מוכרים שמשתתפות בפרויקט ״מגינות זכויות אדם״ של הפורום.

hrr_heb

הדו״ח חושף הפרות זכויות אדם חמורות במגוון תחומים:

בתחום הבריאות – חושף הדו"ח את המחסור בתחנות לבריאות המשפחה בכפרים המוכרים והבלתי מוכרים בנגב, ואת אי ביצוען של המלצות מבקר המדינה והחלטות הממשלה בנושא. כך, בשנת 2014 עמד שיעור תמותת התינוקות בקרב הקהילה הבדואית על פי 3.3 מן הקהילה היהודית בנגב, ו-76.9% ממקרי תמותת התינוקות אירעו בקרב קהילה זו המהווה רק שליש מתושבי הנגב.

בתחום הדיור – הדו"ח חושף את האופן בו מאיימים פקחים על בעלי בתים בנגב כי אם לא יהרסו את בתיהם בעצמם הם יישאו בעלויות ההריסה. על אף שרשות מקרקעי ישראל ואנשיה מתגאים בהצלחת האכיפה מסוג זה, הדו"ח חושף כי לא ניתן להשית עלויות בלא הגשת תביעה וכי עד כה, על אף האיומים הוגשו רק 4 תביעות מעין אלה, שלוש מהן עדיין תלויות בבתי המשפט.

בתחום החינוך – עוסק הדו"ח בסירובה המתמשך של המדינה לפתוח בתי ספר בכפרים הבלתי מוכרים בנגב ובסכנות הטמונות בפתרון ההסעות שהיא מציעה. מתוך 100 בתי ספר, רק עשרה ממוקמים בכפרים בלתי מוכרים. על אף ש-30% מן הקהילה מתגוררים בכפרים אלה, רק 10% מבתי הספר ממוקמים בהם.

HRR

צילום: אַמַל אַבּוּ אַלְקִיעָאן וסֻֿבְּחִיָּה אַבּוּ ג'וּדָה

בתחום הכפרים המוכרים – חושף הדו"ח כי לאחר 15 שנים מתחילת תהליך ההכרה בכפרים בדואים על ידי הממשלה, השירותים בהם חלקיים ביותר וברובם אין כלל תשתיות. למרות זאת, בשבוע שעבר אישרה הממשלה הקמה של עוד 5 ישובים יהודיים בנגב. מרבית הבתים ביישובים המוכרים אינם מחוברים למים או לחשמל, בכפרים לא פועלת מערכת לסילוק ביוב, הדרכים בהם אינן סלולות ושירותים כמו פינוי אשפה ניתנים באופן חלקי בלבד.

בתחום חופש הביטוי – חושף הדו"ח כיצד גם השנה המשיך השב"כ לזמן לשיחות אזהרה פעילים מרכזיים בנגב במטרה לגייסם או לפחות להרחיקם מפעילות פוליטית. גם השנה זומן לשיחת אזהרה בשב"כ עובד בפורום דו-קיום בנגב.

בנוסף עוסק הדו"ח גם בזכות למקרקעין בנגב ובזכות לחיים וביטחון שהופרה באופן בוטה לאורך השנה האחרונה בנגב.

לחצו כאן למעבר לדו״ח החדש

הפיצו את הדו״ח בפייסבוק

צייצו את הדו״ח בטוויטר

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות