Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

14 בינואר 2018 | תמכו במאבק המולתקא-מפגש!

שלום רב,
אני כותבת אליכם/ן מכיוון שהיום יותר מתמיד – אנו זקוקים לכם/ן לצידנו.
בעשור האחרון אנו בפורום דו-קיום בנגב מפעילים את מולתקא-מפגש – המרכז היהודי-ערבי היחיד בבאר שבע.  כעת, מולתקא-מפגש עומד בסכנת פינוי, זאת לאור החלטת עיריית באר שבע להפסיק להקצות לנו מקלט עירוני. הטענה העיקרית של העירייה היא כי פעילויותינו הן פוליטיות ועל כן מפרות את המטרה שלשמה הוקצה המקלט – פעילות קהילתית.
לאור החלטת העירייה, החלטנו שלא לשתוק ולא להתקפל. המאבק שאנו מנהלים איננו מאבק על מקום פעילות, כי אם על חופש הביטוי ועל דמוקרטיה.  ברור לכל שהמניע לצו הפינוי שקיבלנו הוא פוליטי – עיריית באר שבע והעומד בראשה, רוביק דנילוביץ', נכנעו ללחצים פוליטיים ומבקשים להשתיק קולות שאינם מתיישרים עם אידאולוגיית הימין. עבור אותם גורמים –  דו-קיום בין ערבים ליהודים בנגב נתפס כאיום – ובמקום לנהל דיאלוג ושיח – הם בוחרים להשתיק אותנו.
כחלק מהמאבק שאנו מנהלים הגשנו בשבוע שעבר, יחד עם עו"ד דן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח, עתירה נגד החלטת העירייה לפנות אותנו ממקום הפעילות. בעתירה הפרכנו את טענות העירייה בזו אחר זו והוכחנו שלא זו בלבד שהיא נוקטת באכיפה בררנית מתוך שיקולים זרים, אלא שהיא גם מתעלמת מהנחיות היועץ המשפטי לממשלה (קישור לעתירה).
כפי שהבהרנו פעם אחר פעם לעיריית באר שבע, אנו, בניגוד אליהם, לא נכנע לסתימת הפיות שמקדם הימין הקיצוני. אנחנו – ערבים ויהודים  – מתכוונים להמשיך בדרכנו יחד, במטרה לקדם חיים משותפים, צודקים ושוויוניים.
 
כעת אנו זקוקים לעזרתכם ולעזרתכן כדי להבטיח שגם אם יפנו אותנו, המולתקא-מפגש ימשיך לפעול בב"ש וימשיך להוות מרחב תרבותי ליהודים וערבים גם יחד. פתחנו קמפיין מימון המונים במטרה להבטיח את המשך המאבק שלנו למען דו קיום ובמידת הצורך, כדי שנוכל לממן שכירת מקום חלופי כדי להמשיך בו את פעילותינו.

אני קוראת לכם/ן לקחת חלק ולהרים תרומה על מנת להוכיח שיש מקום לדו קיום גם בנגב.

בתודה מראש על התמיכה ועל הסולידריות,

חיה נח, מנכ"ל פורום דו-קיום בנגב

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות