Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

תושבי אום אל-חיראן מציינים שנתיים להרג יעקוב אבו-אלקיעאן "השכונה אליה נפונה בחורה תקרא "יעקוב אום אל-חיראן" לזכרו"

19.01.2019

ביום שבת ה19.1 יקיימו תושבי אום אל-חיראן את יום הזיכרון השני למותו ביריות שוטר של תושב הכפר, המחנך יעקוב מוסא אבו-אלקיעאן, אשר נהרג במהלך מבצע הריסות בינואר 2017. בשנה שעברה, התקיים טקס זיכרון ביישוב חורה במעמד מאות אזרחים יהודים וערבים, במהלכו נחנכה כיכר על שמו של יעקוב. גם השנה, מזמינה המשפחה את חבריה, תומכיה, הנהגה וקהילה, יהודים וערבים, מכל רחבי הארץ לקחת חלק ביום הזיכרון ליעקוב ובטקס הנחת אבן הפינה לשכונה לזכרו. הטקס ייחל בשעה 10:00 בבוקר, בכניסה לשכונה 12 בחורה, אליה הם מפונים מכפרם בשיתוף ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל,  ועדת ההיגוי של ערביי הנגב, המועצה לכפרים בלתי מוכרים, פורום דו קיום בנגב לשיווין אזרחי ועומדים ביחד. צילום: טקס חניכת הכיכר בחורה, ינואר 2018.

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות