Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

תגובת פורום דו-קיום בנגב להחלטה על הקמת חמישה ישובים חדשים בנגב

22.11.2015

הממשלה אישרה היום בצהריים הקמה של חמישה ישובים יהודיים חדשים בנגב, בהתאם להצעה של שר הבינוי והשיכון יואב גלנט. ישובים אלו יוקמו בנוסף לעשרה ישובים נוספים שעתידים לקום בנגב. לדברי ארגון "פורום דו קיום בנגב" חמשת הישובים החדשים לא עונים על אף צורך אמיתי בנגב ואף יפגעו בישובים הקיימים.

חמשת הישובים שהממשלה אישרה היום להקים יפגעו בצרכים של הנגב. בנגב ישנם 45 כפרים אשר לא זוכים להכרה מהמדינה וסובלים מהריסות בתים יומיומיות, והישובים הבדואים המוכרים סובלים ממצוקת דיור והיעדר משאבים. במקום לחזק את הישובים הבדואים הקיימים ולהכיר בכפרים הבלתי מוכרים המדינה בוחרת להקים עשרות ישובים יהודיים חדשים אשר אין להם כל צורך בנגב. לא קיימת מצוקת דיור לתושבים היהודים בנגב, ישנם ישובים רבים אשר נמצאים בתת אכלוס דוגמת ערד, דימונה וירוחם והקמתם של ישובים חדשים תפגע בהם כלכלית ותחליש אותם.

לדברי "פורום דו קיום בנגב" בשנים האחרונות עולות עוד ועוד הצעות להקים ישובים חדשים אשר מתעלמות לחלוטין מקיומה של קהילה בדואית אשר מתגוררת באותם המקומות. היישוב הקהילתי ״נווה גוריון״ אשר הקמתו אושרה היום מתוכנן לקום בין רביבים ורתמים, בשטח בו ניצבים כיום חלק מבתי הכפר ביר הדאג׳. הכפר ביר הדאג׳ הוכר על ידי המדינה זה מכבר, אך אין לו תכניות מפורטות ובתיו לא מחוברים לחשמל או למים.

הישוב היהודי חירן אשר בנייתו אושרה ב2011 והחלה בנייתו לאחרונה, יקום על אדמתו של הישוב הבדואי הבלתי מוכר אום אלחיראן ויגרום להריסה ופינוי של כל תושביו לישוב חורה אשר סובל מצפיפות והיעדר הזדמנויות תעסוקה.

חיה נח מנכ"לית ארגון פורום דו קיום בנגב, אמרה היום: "המדינה בוחרת להשקיע בישובים יהודים חדשים בעלויות עתק, במקום להשקיע ולפתח את הישובים הקיימים בנגב, יהודים וערבים, ולהכיר בכפרים הבלתי מוכרים. ההחלטה שהתקבלה היום, אשר מטרתה אחיזה בקרקע בלבד, רק תעמיק את הפער בין האוכלוסיות השונות בנגב, ותרחיק אותנו מלצור פה חברה שוויונית וצודקת".

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות