Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

שני כפרים בדואים בלתי מוכרים נמצאים בסכנת פינוי והריסה – הפגנה וסיור

09.06.2015

הכפרים אֻםּ אַל-חִירָאן ועַתִיר נמצאים בסכנת פינוי ממשית למרות שלפני 59 שנים היתה זו מדינת ישראל שהורתה להם לשבת בשטח ממנו היא מבקשת לפנותם. תושבי הכפרים יוצאים למאבק על העתיד שלהם ומסרבים לעבור לעיירה חורה. ביום חמישי הקרוב תתקיים הפגנה בבאר שבע, בשבת יארחו התושבים פעילים שתומכים במאבקם.

הכפרים הבדואים אֻםּ אַל-חִירָאן ועַתִיר הועברו למקום בו הם ניצבים כיום על ידי המדינה, אך זו מעולם לא הכירה בהם (ראו רקע על כל כפר בהמשך). כיום, לאחר מאבק משפטי מתמשך, נמצאים הכפרים בסכנת פינוי ממשית, בעקבות פסיקת בג״ץ מחודש מאי שמאשרת את צווי הפינוי שהוציאו הרשויות לתושבי הכפרים.

הכפר אֻםּ אַל-חִירָאן צפוי להיהרס ובמקומו יקום יישוב יהודי חדש בשם חירן. הכפר עַתִיר צפוי להיהרס ועל שטחו יורחב יער יתיר. זאת, למרות שבשנות ה-50 היו אלה הרשויות הישראליות שהורו לתושבי הכפרים להתיישב במקום בו הם ניצבים כיום.

תושבי אֻםּ אַל-חִירָאן לא מתנגדים לאפשרות שיהפכו לחלק מן היישוב היהודי המתוכנן חירן, אך המדינה דורשת להעבירם אל העיירה הבדואית הסמוכה חורה. תושבי עַתִיר מבקשים שכפרם יוכר במקום בו הוא נמצא כיום כיישוב חקלאי.

במאי 2015 דחה בג״ץ את הערעור שהגישו תושבי הכפרים אֻםּ אַל-חִירָאן ועַתִיר נגד הרס כפרם. לפי ההחלטה, הכפרים יפונו ותושביהם יועברו לעיירה חורה. בימים אלה הוגשה על ידי מרכז עדאלה בקשה לדיון נוסף בבג״ץ, אך תשובת בית המשפט טרם התקבלה.

ביום חמישי (11.6) תתקיים הפגנה נגד הרס הכפרים בעיר באר שבע. ההפגנה תחל בשעה 10:30 בצעדה מהשוק העירוני אל קריית הממשלה שם תתקיים עצרת מרכזית.

ביום שבת (13.6) יתקיים ביקור בשני הכפרים אליו צפויים להגיע עשרות פעילים. הביקור יחל בשעה 11:30 ויכלול מפגש עם התושבים וסיור בכפרים.

רקע על הכפר אֻםּ אַל-חִירָאן

בשנת 1952 נלקחו האדמות של השבט הבדואי אבו אל-קיעאן שישב בצפון מערב הנגב על ידי המדינה לשימוש הצבא. השבט הועבר על ידי הממשל הצבאי ליער להב, עד לשנת 1956. אז, הוחלט לעקור אותו שוב, כיוון שהשטח נדרש לשמש את המדינה. בשנת 1956 הועברו אנשי השבט למקומו של הכפר היום (כ-8 ק״מ צפונית מזרחית לחורה).

למרות שהועברו אל מקום מושבם על ידי הממשל הצבאי, לאורך השנים לא קיבלו תושבי הכפר שירותים ותשתיות מן המדינה. הכפר אינו מחובר לחשמל ומים, ולא ניתנים בו שירותי חינוך ובריאות כלל.

בשנת 2003 אישרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה את הקמת היישוב היהודי חירן, במקומו של הכפר אֻםּ אַל-חִירָאן. באותה שנה קיבל הכפר צווי פינוי וסילוק, ובשנת 2004 החלו תושבי הכפר לקבל צווי הריסה על בתיהם.

רקע על הכפר עַתִיר

הכפר הבדואי עַתִיר הוא כפר בלתי מוכר. בעבר ישבו תושבי עתיר באזור וָאדִי זַבָּאלִה (סמוך לקיבוץ שובל). בשנת 1948, כשקמה המדינה, הועברו התושבים שחיו מערבית לכביש 40, לצד המזרחי של הכביש. בשנת 1955, הועברו התושבים פעם נוספת, לאזור בו נמצא הכפר כיום.

בכפר אין שירותי חינוך ובריאות והוא אינו מחובר לחשמל. לתושביו יש נקודת חיבור לצינור מים במרחק של 2 ק״מ מן הכפר.

בשנת 2004 קיבל כל הכפר צווי פינוי וסילוק. בשנת החליטה הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים להכיר בכפר עַתִיר, אך התערבות של נציג משרד ראש הממשלה הובילה לנסיגה של הוועדה מהחלטה זו. כיום, שטח הכפר מתוכנן לייעור, כחלק מיער יתיר, ועל כן הוא נמצא בסכנת הריסה ממשית.

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות