Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

ראש עיריית באר שבע הורה על סגירת מועדון ערבי-יהודי בשכונה ד'

25.12.2017

היום, ה-25 בדצמבר, שלחה עיריית באר שבע מכתב לארגון פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי בהודעה על ביטול הסכם הקצאת המקלט העירוני בו פועל בית התרבות היהודי-ערבי "מולתקא-מפגש" מאז שנת 2006. העירייה הודיעה במכתבה כי היא פסלה את הטענות שהועלו על ידי פורום דו-קיום בנגב, במכתבם ב-11 לדצמבר, וכי ראש העיר, מתוקף סמכותו, הורה על ביטול הסכם הקצאת המבנה.

מועדון המולתקא-מפגש פועל בשכונה ד' מאז שנת 2006, ומופעל על ידי עמותת פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי. המועדון מארח אירועי תרבות, מפגשים והרצאות במגוון של נושאים חברתיים, ואף מקיים שיעורי ערבית, סדנאות שירה ועוד פעילויות שוטפות לטובת תושבי באר שבע והנגב בכלל.

במכתבו מתחילת החודש עומד עו"ד דן יקיר על הפגיעה הקשה שהסבה העירייה לארגון:

"כפי שהובהר בכתב ובע"פ אחת המטרות החשובות של פורום דו קיום היא לעורר שיח סביב סוגיות

חשובות בעלות עניין ציבורי בכלל, ובהתייחס לסוגיות משמעותיות לחברה משותפת של ערבים

ויהודים בפרט. בדרישתו של ראש העיריה מיום 7.11.17 לבטל את ערב העיון על מדיניות יצוא

הנשק הישראלי נטען, כי הכוונה היא להכפיש את מדינת ישראל, ערכיה ותדמיתה. מדברים אלו

משתמע כאילו דיון ביקורתי על מדיניות הממשלה או על המצב החברתי משמעו פגיעה במדינה,

ואין סתירה גדולה מזו לחופש הביטוי ולדמוקרטיה."

עוד טרם החלטת העירייה, נשלח אל ראש העיר מכתב עליו חתומים 76 מרצים מאוניברסיטת בן-גוריון ומכללת ספיר, אשר מביעים את התנגדותם הנחרצת לסגירת המועדון, וקוראים לו לפעול למען דיאלוג והבנה בין הקהילות השונות החיות בעיר, ונגד השתקה ורדיפה פוליטית.

תגובת פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי: "המולתקא-מפגש פועל מזה 11 שנים בעיר באר שבע ומציע מגוון פעילויות ואירועים לתושבי ותושבות העיר והאזור. מדובר במבנה הציבור היחיד מתוך כ-60 מבנים המוקצים לעמותות, שמוקצה לפעילות יהודית-ערבית משותפת. מיום היווסדו של המועדון, אנו דואגים להזמין את חבריי מועצת העיר לאירועים של מפגש ערבי-יהודי, אך לצערנו הם מעולם לא טרחו לבקר בו, ותחת זאת נסמכים על הסתה שקרית, מצד גורמים המתנגדים לקיום משותף. אין לנו שום כוונה להירתע מציד המכשפות, אליו החליט להצטרף ראש העיר. חופש הביטוי והדעה הם מיסודות הדמוקרטיה ואנו מתכוונים להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי להמשיך לקיים פעילות במבנה."

מצ"ב מכתב העירייה המורה על ביטול ההסכם, מכתב המרצים, מכתבו של עו"ד דן יקיר אל העירייה, וחוות דעת היועמ"ש בנידון משנת 2015.

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות