Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

פנייה בהולה לאו"ם – פורום דו-קיום בנגב פנה לנציגי האו"ם השונים בכדי לעצור הצעת חוק גזענית חדשה שמטרתה להטיל את התשלום על הריסות בתים על בעלי הבתים. החוק לא יוחל על התנחלויות מעבר לקו הירוק והנפגעים העיקריים יהיו שוב, הערבים הבדואים בנגב

29.06.2011

ביום שני האחרון, 27.06.2011, עבר החוק הכנה לקריאה שנייה ושלישית בועדת חוקה חוק ומשפט. החוק יחייב את בעלי הבתים שייהרסו על ידי המדינה בהוצאות ההריסה. חבר כנסת חנא סוויד הביא לידיעתנו כי החוק עתיד להיות מונח על שולחן הכנסת להצבעה בימים הקרובים.

פורום דו-קיום בנגב פנה היום לנציגי האו"ם, נציב זכויות העמים הילידים באו"ם, פרופ' ג'יימס אנאיה, ונציבת זכויות האדם של האו"ם, נווי פילאי, ולארגוני זכויות אדם בינלאומיים בבקשה לסיוע בביטול הצעת החוק החדשה.

החוק לא יחול על תושבי התנחלויות בעקבות הסתייגותו של ח"כ זאב אלקין (ליכוד) ולאור תיקון זה אין ספק כי החוק מכוון בעיקר לאזרחיה הערבים של המדינה. הנפגעים העיקריים מן החוק יהיו הערבים הבדואים בנגב המתגוררים בכפרים הבלתי מוכרים, שרוב בתיהם נתונים כיום תחת צווי הריסה. מדובר באוכלוסיה שסובלת יום יום מנחת זרועה של המדינה ושזכויותיה מופרות באופן עקבי על ידי הרשויות השונות.

לדברי ח'ליל אלעמור, חבר מזכירות פורום דו-קיום בנגב: "מדובר בחוק שיפגע קשות בבדואים המתגוררים בנגב. בכפרים הלא מוכרים מתגוררים בני אדם ללא זכויות, ללא חשמל וללא מים זורמים עוד מלפני קום המדינה. בימים הקרובים צפויה הכנסת להצביע על החוק שימיט עליהם את התשלום על הריסת בתיהם על אף שהמדינה לא מאפשרת להם בנייה חוקית. פורום דו-קיום בנגב רואה בחוק פגיעה ישירה בשוויון ובזכויות היסוד המוגנים בחוק במדינה וקורא לבטלו לאלתר".

לדברי מיכל רותם, דוברת פורום דו-קיום בנגב: "מדובר בחוק מפלה וגזעני, שרק יגביר את הניכור והניתוק בין האוכלוסיות השונות בנגב. אין ספק כי מטרת החוק היא לפגוע בערבים הבדואים החיים בכפרים הלא-מוכרים בנגב ולהפעיל עליהם לחץ לנטוש את קרקעותיהם ולעבור לעיירות. מסתבר שבמדינת ישראל בשנת 2011 יש חוקים שונים לאזרחים שונים. אנו מקווים להתערבות מהירה וישירה של נציגי האו"ם השונים לבלימת החוק".

הודעה לעיתונות – תשלום על הריסת בתים 29.06.2011
Prof. James Anay – 29.06.2011

לפרטים נוספים:
מיכל רותם – 050-9391299
ח'ליל אלעמור – 052-2700365

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות