Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

פורום דו-קיום למנכ"ל משרד החינוך: הבטיחו שירותי למידה מרחוק ביישובים הבדואים בנגב

01.04.2020

ב-1 לאפריל 2020, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי בשיתוף עם המועצה לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, ארגונים נוספים וועדי ההורים בכפרים הבדואים בנגב, שלח מכתב למנכ"ל משרד החינוך, מר שמואל אבוהב, בבקשה לאפשר שירותי למידה מרחוק גם ביישובים הבדואים בנגב.

כיום, ברוב היישובים הבדואים, מוכרים ולא מוכרים, אין גישה נוחה לרשת האינטרנט וחלקם אף אינם מחוברים כלל. כמו כן, לרבים מהכפרים במועצות האזוריות אין חיבור לרשת החשמל. שיעורי המשפחות הבדואיות המחזיקות ברשותן מחשבים ומנוי לרשת – נמוכים מאוד, והמשבר הנוכחי רק מעמיק פערים עצומים בחינוך הקיימים כבר עשרות שנים (שיעורי זכאות לבגרות נמוכים, שיעור נמוך של זכאים לתעודה המאפשרת כניסה לאקדמיה, שיעורי נשירה גבוהים ביותר, מחסור בכיתות בבתי הספר ובגנים ועוד).

על כן, הלימודים המקוונים חשובים ביותר למיצוי הפוטנציאל הגלום בשנה הנוכחית, וחשוב לתגברם על מנת למנוע הרחבת הפערים הלימודיים העמוקים כעת ולבלום נשירה.

לקריאת המכתב המלא, לחצו כאן

תמונה: סברין אבו כף, רכזת פרויקט התיעוד בפורום דו-קיום בנגב.

Demolitions

22-10-20 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-179

17-09-20 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-178

All Demolitions