Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

פורום דו-קיום בקריאה דחופה להקמת צוות בין משרדי לטיפול בוירוס הקורונה בכפרים הבדואים

30.03.2020

בתאריך ה-26 למרץ 2020, שלחנו יחד עם אגודת הרופאים הערבים בנגב ועוד 17 ארגונים נוספים מכתב דחוף לרוה"מ ושר הבריאות בדרישה להקמת צוות בין משרדי לטיפול בהתכנות של התפשטות מגפת הקורונה בכפרים הבדואים בנגב.

"אנו מבקשים להקים ללא דיחוי צוות בין משרדי ובין רשותי, בהובלת משרד הבריאות, שיטפל במכלול סוגיות בכפרים הערבים הבדואים בנגב, ולו תקציב מיוחד. הצוות יכין תוכנית אסטרטגית דחופה ויפעיל מגוון אמצעים… מובילי הפעולה צריכים להיות גורמים מקצועיים העוסקים בבריאות וברווחה, ולא רשויות העוסקות באכיפה."

במסגרת הערכת הצרכים מהשטח, צוין כי התנאים הפיזיים בכפרים אינם מאפשרים בידוד ממשי וכי תנאי התברואה ביישובים אלו בכי רע וזאת בשל היעדר תשתיות בסיסיות, בראשן המחסור במים זורמים. שירותי הרפואה גם כן מעטים, ובפרט בכפרים הבלתי מוכרים בהם פועלות רק כארבעה מרפאות קופות חולים ובאופן חלקי. לרוב האוכלוסייה, המרפאות מרוחקות ואינן זמינות. בהיעדר תחבורה ציבורית המרחק מהווה מכשול עיקרי בקבלת שירותים רפואיים ויביא אנשים רבים לוויתור על הבדיקה.

לקריאת המכתב המלא, לחצו כאן

תמונה: מייסאר אבו אלקיעאן, איסוף מים בכפר הלא מוכר עַתִיר, 2016.

Demolitions

22-10-20 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-179

17-09-20 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-178

All Demolitions