Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

עתירה לבג"ץ: דורשות הקמת מרכזי בידוד מותאמים לנשים ערביות בדואיות בכפרים

01.06.2020

ב-21.05.2020, הגיש ארגון עדאלה בשם הפורום, סידרה, המועצה לכפרים הבלתי מוכרים וארגונים נוספים- עתירה לבג"ץ בבקשה להקים מרכזי בידוד בכפרים הבלתי-מוכרים אַז-זַעַרוּרָה ו-אַז-זַרְנוּג. בעתירה זו, ביקשנו "לערוך, בהקדם האפשרי, תכנית פעולה אשר תאפשר לספק בצורה מיידית לכפרים הלא מוכרים בנגב פתרונות בידוד מתאימים בכפריהם ואשר מתחשבים בצרכים הייחודיים של הנשים הבדואיות בכפרים אלה".

המדינה צפויה להגיש את תשובתה לעתירה בתאריך ה- 04.06.2020

לקריאת העתירה, לחצו כאן

תמונה: אַחְלָאם אַבּוּ אַלְ-קִיעָאן, עַתִיר, 2015. 

Demolitions

27-06-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-203

27-06-22 - al-ʿArāgīb, a Bedouin village west of Route 40. The entire village was demolished for the 203 time

All Demolitions