Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

לוקחים את המצלמה לידיים- פרויקט צילום של ילדי הכפרים

סדנאות הצילום של פורום דו-קיום בנגב מתקיימות מדי שנה בכפרים בלתי מוכרים במהלך חופשות בתי הספר. הפורום מציע קורסים בצילום סטילס ובצילום וידאו ומקיים את הסדנאות בשיתוף עם ועדי הכפרים השונים. מטרת הפרויקט היא הקניית מיומנויות וכישורי צילום לילדים ונוער ברחבי הנגב בכדי לאפשר לילדים וילדות המשתתפים לתעד את חייהם וסביבתם הקרובה וכן את הפרות זכויות האדם בכפריהם. במהלך הסדנאות מגיעים צלמים על בסיס התנדבותי ומלמדים את הילדים מגוון שיעורים בצילום. בסיום הסדנא נותרות המצלמות אצל המשתתפים כדי שימשיכו לצלם ולתעד .

סדנאות הצילום שאנו עורכים מולידות תוצרים יוצאי דופן, המוצגים בתערוכות ברחבי הארץ והעולם. הצילומים מעניקים לצופה ולו לרגע, אפשרות להסתכל על הנגב ועל מאבקה העיקש של הקהילה הבדואית, דרך נקודת מבטם של הילדים החיים בו. לאורך השנים ערכנו עשרות תערוכות בישראל ובחו״ל, ששימשו לצד הצגת התצלומים גם להעלאת מודעות למצבה של הקהילה הבדואית בנגב בכלל, ושל הכפרים בהם מתגוררים המשתתפים בסדנאות בפרט.

סדנאות צילום קודמות | כתבות בתקשורת על הפרויקט


מתוצרי הסדנאות:


 

הריסות בתים

22-11-18 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי ליד כביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-136.

22-11-18 - רַהַט, עיירה בדואית שהוקמה על ידי הממשלה- חמישה בתים נהרסו.

לכל ההריסות