Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

"לוקחים את המצלמה לידיים" פרויקט צילום של ילדי הכפרים

סדנאות הצילום של פורום דו-קיום בנגב מתקיימות מדי שנה בכפרים בלתי מוכרים במהלך חופשות בתי הספר. הפורום מציע קורסים בצילום סטילס ווידאו ובצילום וידאו ומקיים את הסדנאות בשיתוף עם ועדי הכפרים השונים. מטרת הפרויקט היא הקניית מיומנויות וכישורי צילום לילדים ונוער ברחבי הנגב בכדי לאפשר לילדים וילדות המשתתפים לתעד את חייהם וסביבתם הקרובה וכן את הפרות זכויות האדם בכפריהם. במהלך הסדנאות מגיעים צלמים מתנדבים  ומלמדים את הילדים מגוון סדנאות בצילום. 

סדנאות הצילום שאנו עורכים מולידות תוצרים יוצאי דופן, המוצגים בתערוכות ברחבי הארץ והעולם. הצילומים מעניקים לצופה ולו לרגע, אפשרות להסתכל על הנגב ועל מאבקה העיקש של הקהילה הבדואית, דרך נקודת מבטם של הילדים החיים בו. לאורך השנים ערכנו עשרות תערוכות בישראל ובחו״ל, ששימשו לצד הצגת התצלומים גם להעלאת מודעות למצבה של הקהילה הבדואית בנגב בכלל, ושל הכפרים בהם מתגוררים המשתתפים בסדנאות בפרט.

תוכלו לצפות בתמונות של ילדי הכפרים המוצגות במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב: https://www.eretzmuseum.org.il/718/

סדנאות צילום קודמות | כתבות בתקשורת על הפרויקט


מתוצרי הסדנאות:


סדנאות ילדים:

שכונות לא מוכרות באַל-לַגִיִּה  | 2019

בִּיר הַדָּאג׳ | 2019

אַז-זַעַרוּרָה | 2019

רַחַ׳מָה | 2019

עַתִיר | 2019

תַל עַרָאד | 2019

אַז-זַעַרוּרָה | דצמבר 2017 – ינואר 2018

תַל עַרָאד | דצמבר 2017- ינואר 2018

אַז-זַרְנוּג | דצמבר 2016- ינואר 2017

חַ׳שִם זַנִּה | דצמבר 2016- ינואר 2017

עַתִיר | דצמבר 2016- ינואר 2017

אֻםּ אַל-חִירָאן | אוגוסט 2015

רַחַ׳מָה | דצמבר 2014 – ינואר 2015

חַ׳שִם זַנִּה | דצמבר 2013- ינואר 2014

סְֿוָאוִין | דצמבר 2013- ינואר 2014

חַ׳שִם זַנִּה | דצמבר 2012- ינואר 2013

אַס-סִרּ | דצמבר 2012- ינואר 2013

אַל-עַרָאגִיב | דצמבר 2011- ינואר 2012

אַס-סִרָּה | דצמבר 2011- ינואר 2012

אַל-עַרָאגִיב | דצמבר 2010 – ינואר 2011

וָאדִי אַנ-נַעַם | יוני 2010

Demolitions

02-09-21 -  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-192

07-07-21 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-190

All Demolitions