Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

נציג פורום דו-קיום בנגב במנגנון ה-UPR של האו"ם בג'נבה

30.01.2018

הסקירה האוניברסאלית התקופתית (Universal Periodic Review – UPR) היא מנגנון ייחודי של מועצת זכויות האדם של האו"ם אשר מטרתו לשפר את מצב זכויות האדם של כל אחת מ-193 המדינות החברות. תחת מנגנון זה, כל 5 שנים נסקר מצב זכויות האדם של כל המדינות החברות באו"ם. בסוף הסקירה מעבירות המדינות החברות המלצות לשיפור מצב זכויות האדם למדינה הנסקרת.

לפני הסקירה של כל מדינה, ארגוני החברה האזרחית יכולים לספק דו"ח אלטרנטיבי על יישום המלצות של סקירות קודמות. מידע זה, המסופק בנוסף לדו"ח של המדינה הנסקרת, נלקח בחשבון על ידי האו"ם ומדינות חברות אחרות, והוא יכול לבוא לידי ביטוי בהמלצות למדינה הנסקרת.

מדינת ישראל נסקרה ב -23 בינואר ואנו שמחים שמאמצינו להעלות את הפרות זכויות האדם של הקהילה הבדואית בנגב נשאו פרי. בשיתוף עם המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים, מרכז אלחוקוק וסידרה, הגשנו דו"ח למועצת זכויות האדם, המראה כי לא זו בלבד שמדינת ישראל לא יישמה את ההמלצות מהסקירה הקודמת של ה-UPR (אשר התקיים בסוף 2013) בנושא הבדואים, אלא שמדיניות הממשלה בשנים האחרונות רק הגבירו את הפרות זכויות האדם של הקהילה הבדואית בנגב.כדי להביא את אלו לידיעתן של המדינות החברות ולהשפיע על המלצות המדינות החברות, נפגשנו עם דיפלומטים שונים משגרירויות שונות בישראל וערכנו תדרוך לנציגי האיחוד האירופי. בנוסף, שלחנו נציג מטעם הפורום, אמיר אבו קווידר, פעיל לקידום זכויות הקהילה הבדואית בנגב, למושב בז'נבה. אמיר ערך פגישות עם נציגים של גרמניה, בלגיה, צרפת ובריטניה לג'נבה. אמיר סקר בפני הנציגים את האירועים האחרונים בנגב, מהחרפת מדיניות הריסת הבתים למניעת שירותים חברתיים בסיסיים, וקרא להם להגיש המלצות הנוגעות לקהילה הבדואית בנגב.

המסמך המסכם את המלצות המדינות החברות למדינת ישראל טרם פורסם, אך בכנס עצמו מדינות כמו ארה"ב, אוסטריה, צרפת וסלובניה העלו את האפלייה וההזנחה שחווה הקהילה הבדואית בנגב. נראה כי פעילותנו האיצה במדינות אלו לקרוא למדינת ישראל לפעול כדי להעניק לבדואים זכויות שוות.

לחצו כאן כדי לקרוא את דו"ח הפורום למנגנון ה-UPR (אנגלית)

לחצו כאן כדי להיכנס לעמוד הבית של מדינת ישראל באתר ה-UPR

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions