Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

נציג הבדואים בנגב במנגנון המומחים לזכויות העמים הילידים באו"ם: "הפעילו לחץ על ישראל לעצור תוכנית פראוור"

10.07.2013

במהלך השבוע האחרון משתתף חליל אלעמור, חבר מזכירות פורום דו קיום בנגב, וחבר ועד הכפר הבדואי הבלתי מוכר אלסירה, בכינוס השנתי של מנגנון המומחים של האו"ם לזכויות עמים ילידים בז'נבה. המנגנון כפוף למועצת זכויות האדם של האו"ם, והוא מוציא המלצות וקווי מתאר לגיבוש מדיניות בכל הנוגע לעמים ילידים ברחבי העולם.

חליל אלעמור ופרופ' ג'יימס אנאיה, הדווח המיוחד של האו"ם לענייני עמים ילידים, במהלך הועידה

במהלך ביקורו נשא אלעמור הצהרה בפני הוועידה, בה הציג את עמדת פורום דו קיום בנגב כלפי תהליך החקיקה של תוכנית פראוור. בין דבריו אמר כי "תוכנית הפינוי הנכפית על הקהילה הבדואית המוחלשת ממילא, תביא לפגיעה במרקם החברתי העדין של הנגב, ולהחרפת היחסים בין יהודים וערבים. אנו קוראים להתערבות דחופה של הקהילה הבין לאומית, כדי למנוע מהשלכות אלה להתממש". בנוסף, הוקרנו סרטים המתעדים את מדיניות הריסת הבתים שמפעילה מדינת ישראל בכפרים הבדואים בנגב.

בהמשך קיים אלעמור אירוע הסברה על תוכנית פראוור לבאי הוועידה, ולאחר מכן קיים פגישות אישיות עם הדווח המיוחד של האו"ם לענייני עמים ילידים, פרופ' ג'יימס אנאיה, ועם נציגת הפרלמנט האוסטרי באו"ם, אנה מגדלנה רוש, וקרא להם להירתם למאמצים לעצירת התוכנית.

חליל אלעמור מקריא הצהרה מטעם פורום דו-קיום בנגב במהלך הועידה

אלעמור אמר היום כי "לאור האקלים הפוליטי הנוכחי בישראל, בו קולה של הקהילה הבדואית בנגב כמעט ואינו נשמע בדיון הציבורי והפוליטי על קביעת עתידה, ובשעה שמקודמת תוכנית הרסנית שתפגע באופן עמוק בזכויותינו, חשוב במיוחד הקשר הישיר עם מוסדות בין-לאומיים הפועלים למען שמירה על זכויות אדם, וזכויות עמים ילידים בפרט. במסגרת נסיעה זו מתאפשר קשר ישיר בין הקהילה הבדואית בנגב לבין מוסדות וארגונים בעלי כוח והשפעה. אני מקווה שמהלך זה יביא להמשך ההתגייסות של המוסדות הבין-לאומיים, ארגוני זכויות האדם, והממשלות הזרות להגנה על זכויות הערבים הבדואים בנגב, ולביטולה של תוכנית פראוור."

ועדות האו"ם השונות פרסמו בעבר מספר הצהרות גינוי באשר למדיניותה של ישראל מול הערבים הבדואים בנגב. בין בשאר, ועדת האו"ם לזכויות אדם קראה לישראל בשנת 2010 "לכבד את זכותה של האוכלוסייה הבדואית לאדמת אבותיהם ולאורח חייהם המסורתי המבוסס על חקלאות, ולהבטיח את נגישותם של הבדואים בנגב לשירותי בריאות, חינוך, מים וחשמל", וועדת האו"ם לביעור האפליה הגזענית קראה לישראל בשנת 2012 "להסיר את הצעת החוק המפלה להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, שתכשיר את המדיניות המתמשכת של הריסת בתים והעברה בכפיה של קהילות בדואיות ילידות".

למידע נוסף על מנגנון המומחים לזכויות עמים ילידים לחצו כאן

לפרטים נוספים:

עופר – 050-9391299

חליל (חוזר לארץ ב-12.7) – 052-2700365

 

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות