Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

נציגת פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי בפורום העמים הילידים באו"ם, עו"ד סנא אבן ברי, שבה לאחר שבועיים בניו-יורק

06.06.2011


עו"ד סנא אבן ברי, השתתפה במשך שבועיים במהלך חודש מאי בפורום הרבוע העשירי בסוגיות עמים ילידים מטעם פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי.
הפורום המתקיים מידי שנה במשך שבועיים בבנייני האום בעיר ניו יורק, כינס מעל 1,000 נציגים של עמים ילידים מכל רחבי העולם. במהלך הכנס, הציגה עו"ד אבן ברי את הקשיים העומדים בפני הקהילה הערבית הבדואית בנגב ובפרט את התוצאות הנובעות מאי הכרה ב-45 הכפרים "הבלתי מוכרים" בנגב.

כמו כן דובר על מדיניות הממשלה הנוהגת כלפי קהילה ילידית זו ועל המלצותיה של תוכנית פרוור שעתידה להתפרסם בשבועות הקרובים. על פי המידע שהיה ברשותנו נראה כי תביעות הבעלות על הקרקעות תוכרנה רק בחלקן ואוכלוסיה רבה תועבר בכוח על ידי הגורמים הממשלתיים מאזורי מגוריהם אל העיירות הקיימות. גישה זו מנוגדת כמובן להצהרה בדבר זכויות העמים הילדים אשר נתקבלה באו"ם וכן לאמנות בינלאומיות שונות כמו האמנה לביעור כל צורות הגזענות, האמנה לזכויות חברתיות ופוליטיות והאמנה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות.
כמו כן נפגשה עו"ד אבן ברי עם נציגי הצעירים המיוצגים באופן מכובד בפורום הקבוע, עם גורמים שונים הפעילים בארגוני זכויות אדם וכן עם תורמים. נציגי הפורום משתתפים זו השנה השביעית בפורום הקבוע לעמים ילידים ומציגים שם תמונת מצב על האוכלוסייה הבדואית בנגב ועל תכניות הממשלה בעניינה.
קישורית להופעתה של עו"ד אבן ברי באו"ם:
http://www.youtube.com/watch?v=4ltzgyQ-bX8

לפרטים נוספים:
מיכל רותם 050-9391299

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות