Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

ניצחון לחופש הביטוי: ביהמ"ש העליון קבע כי המולתקא-מפגש לא יפונה!

27.12.2018

בית המשפט העליון פסק אתמול (רביעי, ה-26.12.2018) כי על עיריית באר שבע להמשיך להקצות מקלט ציבורי עבור בית התרבות הערבי-יהודי שמפעיל פורום דו-קיום בנגב, "המולתקא", בבאר שבע. "עקרון הפלורליזם מחייב את העירייה להקצות מבני ציבור למגוון של עמותות, גם כאלו שפועלן אינו עולה בקנה אחד עם הקונצנזוס והאווירה הציבורית" אמר כבוד השופט מני מזוז במהלך הדיון.

במהלך הדיון הציעו השופטים לעירייה לקבל את חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, לפיה פעילות פוליטית אסורה במבני ציבור היא פעילות מפלגתית בלבד. העירייה סירבה לקבל את העקרונות הללו וטענה שהמשמעות היא שהפורום ימשיך בפעילותו כמקודם, ולכך העירייה מתנגדת. לאחר שהעירייה סירבה לביטול פסק הדין במחוזי בהסכמה, קבעו השופטים כי הוא יבוטל והעמותה תוכל להמשיך לפעול מהמקלט.

עו"ד דן יקיר, שייצג את הפורום בדיון, אמר כי שופטי העליון הבהירו היום שאסור לעירייה לדרוש שעמותות שפועלות במבנים בבעלותה לא יוכלו לקיים דיונים ציבוריים על סוגיות שנויות במחלוקת.  בתקופה שבה חופש הביטוי נתון למתקפה בלתי פוסקת מצד פוליטיקאים, זהו מסר חשוב שראוי שישמע וייקלט".

ח"כ ג'ומעה אזברגה שהגיע לדיון בכדי להביע תמיכה בפורום לדו-קיום, אמר: "המולתקא הוא המקום היחידי בב"ש בין יותר מ-60 מבנים המוקצים לעמותות והעוסק בפעילות של שותפות יהודית ערבית. כל טענה בדבר פעילות פוליטית החורגת מההסכם היא כניעה והתקרנפות של העירייה בפני מלבי השנאה והפילוג", אזברגה הוסיף "הניסיון להוציא מחוץ לגבולות הלגיטימיות כל פעולה פוליטית שאינה בקונצנזוס במרחב הציבורי מרוקנת מכל תוכן את זכויות היסוד וחופש הביטוי".

לקריאת פסה"ד המלא לחצו כאן

אנחנו מברכים על החלטת בית המשפט העליון. דברי השופטים מדגישים את מה שטענו משחר הפרשה ההזויה– מדובר ברדיפה פוליטית, חלק מגל התנכלויות לארגוני זכויות אדם. לצערנו, רוביק דנילוביץ' החליט להצטרף לגל ולהיכנע לאווירה הציבורית הקשה והמסיתה.

חשוב לנו להודות לכם ולכן, התומכים והתומכות, שהגיעו היום להביע סולידריות וגם לאלו שתרמו ותמכו בנו לאורך כל הדרך. אנחנו גאים וגאות בפעילות שלנו שמתבססת על שיתוף פעולה ערבי-יהודי, שהוא הכרח במציאות בה אנחנו חיים, כאשר חלק בלתי נפרד ממנו הוא גם דיונים על נושאים שנויים במחלוקת.

בזמן הקצר שעבר מאז ניתן פסק הדין אנחנו מקבלים ומקבלות עשרות טלפונים מתושבי ותשובות הנגב והארץ בכלל, המברכים אותנו על הבשורה- בעינינו, אין עדות טובה יותר לחשיבות המקום והמשך הפעילות בו. פסה"ד שניתן אתמול הוא ניצחון לא רק שלנו, אלא גם שלכם ושלכן. אמנם המלאכה עוד מרובה, אך אנו ממשיכים וממשיכות קדימה ביתר שאת!

כמו תמיד, אנחנו מזמינים ומזמינות את ראש העיר ויתר חברי מועצת העיר באר-שבע להגיע לפעילויות ולבוא להינות מבית התרבות הערבי-יהודי היחיד בנגב.

Demolitions

19-04-21 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-186

08-04-21 - אֻםּ בַּטִין, כפר מוכר הנמצא דרומית מזרחית לכביש 60. הריסת של גדר וחריש 50 דונם על ידי הרשויות

All Demolitions