Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

מתוך פרויקט מוכּרים/מוכּרות "סבתא שלי קַיּסִיִיִה"- סרטה של עַ'זַל אַלְזַיַאדִין

24.06.2018

סרטה של עַ'זַל אַלְזַיַאדִין מהכפר הלא מוכר וָאדִי אַנ-נַעַם מתאר את חיי התושבים דרך עינייה של סבתה, קַיּסִיִיִה. בכפר אין שירותים בסיסיים כמו חיבורים למים או חשמל ותחבורה ציבורית. הכפר נמצא בסכנת גירוש. 

הסרט הוקרן במסגרת פסטיבל קולנוע דרום (2018), כחלק מפרויקט מוכּרות.

מוכּרות הוא פרויקט תיעוד בווידאו מיסודו של פורום דו-קיום בנגב. הנשים המשתתפות בפרויקט זה מקבלות מצלמות וידאו, ובמפגשים שבועיים אישיים הן עוברות הכשרה קולנועית. במסגרת סדנה זו לומדות המשתתפות את יסודות הצילום הדוקומנטרי ומקבלות הכשרה לווידאו-אקטיביזם בהיותן שותפות מלאות לעריכת סרטיהן ולנרטיב הקולנועי שהן יוצרות. הסדנה מאפשרת לצלמות מהכפרים הלא-מוכרים בנגב לתעד את היומיום של חייהן – את האפליה, הגזענות והפגיעה בזכויותיהן וכן את חוויית העימות או המפגש בין עולם של מנהג ומסורת לחידושי הטכנולוגיה ולהוויה הרב-תרבותית.

הפרות זכויות אדם הן מנת חלקם התמידית של הכפרים הלא-מוכרים בנגב. התעמרות המדינה בתושבים הבדואים כוללת הריסות בתים ומניעת תשתיות בסיסיות כמו מים וחשמל, לצד אפליה בוטה במתן שירותים ציבוריים כמו חינוך ובריאות. למרבה הצער, עוולות אלה כמעט שאינן מתועדות או מסוקרות תקשורתית ופרויקט מוכרות נותן להן את הנראות הראויה.

לצפייה בסרט לחצו כאן

 

הריסות בתים

06-11-19 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-166.

31-10-19 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-165.

לכל ההריסות