Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

מעורר מחלוקת: שופט בית המשפט מצדד בעיריית באר שבע בעתירה נגד סגירת המולתקא-מפגש

01.04.2018

אתמול דן בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח בשם פורום דו-קיום בנגב נגד פינוי בית התרבות מולתקא-מפגש השוכן במקלט ציבורי. לצערנו, השופט אליהו ביתן צידד באופן ברור בעיריית באר שבע, כאשר במהלך הדיון אמר מספר דברים מעוררי מחלוקת (בין היתר, השווה השופט את פעילות המולתקא-מפגש לפעילות תנועת כהנא חי באום אל-פאחם). לטעמו של השופט אין מקום לפעילות פוליטית ערבית-יהודית משותפת בנכסי העירייה ואין זו שאלה של חופש ביטוי אלא עניין משפטי צר שכן בחוזה ביננו לבין העירייה כתוב שפעילותנו במקלט תהיה "פעילות קהילתית". מצער לראות שבית המשפט נותן יד לפרשנות הצרה והמוגבלת של פעילות קהילתית ולא רואה בכך מדרון חלקלק שעשוי לסרס ולהשתיק כל פעילות ביקורתית. חבל שהשופט לא רואה את המקרה בפרספקטיבה קצת יותר רחבה נוכח צמצום חופש הביטוי והמרחב הציבורי בישראל בשנים האחרונות. במקום לקדם תפיסה של הידברות, הקשבה, ולאפשר דיונים מעמיקים גם בנושאים שנויים במחלוקת, כנהוג בדמוקרטיה, דבריו של השופט הם פרס לכל אלו המבקשים ליצור פילוג בין קבוצות שונות בחברה והשתקה של כל דעה שלא עולה בקנה אחד עם דעת השלטון.
משמעות דבריו של השופט היא שבכל פעם שנרצה לקיים אירוע נצטרך לשקול את צעדינו ולצנזר את הפעילות כך שתהיה א-פוליטית ותהלום את עמדת העיריה. אירועים פוליטיים או כאלו שנצנזר יעברו למקום אחר, מחוץ למולתקא-מפגש. כמובן שאם זו תהיה גם רוח הדברים בפסק הדין נצטרך לערער לבית המשפט העליון. מחויבותנו לחופש ביטוי מוחלטת, ונעשה ככל שביכולתנו להפוך את ההחלטה כדי להשאיר את תכני המולתקא-מפגש בידנו כפי שהם מזה למעלה מעשור. לא נסכים לצנזורה של העירייה או לצנזורה עצמית.

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות