Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

מכתב לנשיא המדינה בעקבות הריסת הכפר אל-עראקיב בפעם הרביעית

19.08.2010


מכתב פתוח לנשיא המדינה

מצ"ב מכתב שנשלח הבוקר לנשיא המדינה שמעון פרס מאת השייח' סיאח אבו-מדירם אל-טורי ופורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי בעקבות הריסתו של הכפר אל-עראקיב בפעם הרביעית הבוקר, במהלך חודש הרמדאן. במכתב נקרא הנשיא לבטל את ארוחת האפטאר החגיגית המתוכננת בבית הנשיא הערב ולפעול להפסקת הריסות הבתים בנגב ורמיסת זכויות האדם של הבדואים אזרחי ישראל.


לכבוד:
מר שמעון פרס – נשיא מדינת ישראל
president@president.gov.il : בדואר אלקטרוני

הנידון: הריסת הכפר אל-עראקיב בפעם הרביעית, ביום ארוחת האפטאר החגיגית בבית
הנשיא.

כבודו,
הכפר אל-עראקיב נהרס הבוקר בפעם הרביעית תוך שלושה שבועות. כוחות משטרה ויס"ם הגיעו
עם אור ראשון אל פאתי הכפר ובסביבות השעה שש בבוקר החלו דחפורים להרוס את הסוכות
המעטות שהקימו אנשי הכפר להגנה מן השמש הקופחת במהלך צום הרמדאן, זאת לאחר
שבתיהם נהרסו כליל לפני כשבועיים. הכפר נהרס כליל לנגד עיניהם של אנשי הכפר שנותרו חסרי
כל שכן מעט הציוד שנותר ברשותם הוצא מרכביהם ונלקח מהם. לאחר שסיימו הכוחות להרוס
את הכפר הם המשיכו הלאה להריסת בתים נוספים ברחבי הנגב.

היום, הזמנת אתה, נשיא המדינה, את נציגי האוכלוסייה הערבית המוסלמים לארוחת אפטאר
חגיגית. שאלתנו היא כיצד אתה מצפה שיכבדו את הזמנתך כשמדינת ישראל ובראשותה ממשלת
ישראל לא מכבדות את החודש הקדוש ביותר למוסלמים ובהוראתן נמחק הבוקר כפר שלם,
במהלך הצום. מדובר במעשה חסר תקדים, שכן מעולם לא הרסה מדינת ישראל בתים במהלך
חודש הרמדאן.

ביד אחת מזמין אתה נציגים מוסלמים לשבירת צום הרמדאן ומכין ארוחה גדולה לכבודם וביד
השנייה שולח כוחות הרס להריסת בתיהם של בני האדם אותם הם מייצגים. בזמן הארוחה
שתקיים היום ישבו אנשי אל- עראקיב, נשותיהם וילדיהם, חסרי כל, בלי יכולת לקיים את
האפטאר המסורתי.

זכויותיהם הבסיסיות ביותר של אזרחי המדינה הבדואים החיים בנגב מופרות יום יום, הזכות
לקורת גג מהווה זכות יסוד, כך גם הזכות לחיים בכבוד, לבריאות, לביטחון וכו'. מדוע מצפה אתה
לחגוג הערב עם נציגי האוכלוסייה הערבית בישראל, לאחר הפרה כה בוטה של זכויותיהם ורמיסת
כבודם של אזרחי המדינה המוסלמים בשבועות האחרונים.

אנו קוראים לך לבטל את ארוחת האפטאר המסורתית המתוכננת להערב ולהכריז על עידן חדש
בנגב, עידן בו יופסקו לחלוטין הריסות הבתים, תהיה הכרה גורפת בכפרים הלא מוכרים ויובטח
כבודם של אזרחי המדינה כולם. אנו מזמינים אותך להגיע עם כל אורחיך לאפטאר האלטרנטיבי
באל- עראקיב, לסעוד עם אנשי הכפר שנותרו ללא קורת גג וחסרי כל, לראות את מימדי ההרס
שזרעה המדינה במקום ולכבד את כולם בנוכחותך.

בברכה,
שייח' סיאח אבו מדירם אל-טורי, שייח' הכפר אל-עראקיב
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות