Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי שיחול ביום חמישי הקרוב (10.12) יפרסם פורום דו-קיום בנגב דו"ח חדש העוסק בזכויות האדם של הקהילה הבדואית בנגב

06.12.2015

לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי שיחול ביום חמישי הקרוב (10.12) יפרסם פורום דו-קיום בנגב דו"ח חדש העוסק בזכויות האדם של הקהילה הבדואית בנגב לאורך השנה החולפת. הדו"ח חושף הפרות זכויות אדם חמורות במגוון תחומים.

בתחום הבריאות – חושף הדו"ח את המחסור בתחנות לבריאות המשפחה בכפרים המוכרים והבלתי מוכרים בנגב, ואת אי ביצוען של המלצות מבקר המדינה והחלטות הממשלה בנושא. כך, בשנת 2014 עמד שיעור תמותת התינוקות בקרב הקהילה הבדואית על פי 3.3 מן הקהילה היהודית בנגב, ו-76.9% ממקרי תמותת התינוקות אירעו בקרב קהילה זו המהווה רק שליש מתושבי הנגב.

בתחום הדיור – הדו"ח חושף את האופן בו מאיימים פקחים על בעלי בתים בנגב כי אם לא יהרסו את בתיהם בעצמם הם יישאו בעלויות ההריסה. על אף שרשות מקרקעי ישראל ואנשיה מתגאים בהצלחת האכיפה מסוג זה,הדו"ח חושף כי לא ניתן להשית עלויות בלא הגשת תביעה וכי עד כה, על אף האיומים הוגשו רק 4 תביעות מעין אלה, שלוש מהן עדיין תלויות בבתי המשפט.

בתחום החינוך – עוסק הדו"ח בסירובה המתמשך של המדינה לפתוח בתי ספר בכפרים הבלתי מוכרים בנגב ובסכנות הטמונות בפתרון ההסעות שהיא מציעה. מתוך 100 בתי ספר, רק עשרה ממוקמים בכפרים בלתי מוכרים. על אף ש-30% מן הקהילה מתגוררים בכפרים אלה, רק 10% מבתי הספר ממוקמים בהם.

בתחום הכפרים המוכרים – חושף הדו"ח כי לאחר 15 שנים מתחילת תהליך ההכרה בכפרים בדואים על ידי הממשלה, השירותים בהם חלקיים ביותר וברובם אין כלל תשתיות. למרות זאת, בשבוע שעבר אישרה הממשלה הקמה של עוד 5 ישובים יהודיים בנגב. מרבית הבתים ביישובים המוכרים אינם מחוברים למים או לחשמל, בכפרים לא פועלת מערכת לסילוק ביוב, הדרכים בהם אינן סלולות ושירותים כמו פינוי אשפה ניתנים באופן חלקי בלבד.

בתחום חופש הביטוי – חושף הדו"ח כיצד גם השנה המשיך השב"כ לזמן לשיחות אזהרה פעילים מרכזיים בנגב במטרה לגייסם או לפחות להרחיקם מפעילות פוליטית. גם השנה זומן לשיחת אזהרה בשב"כ עובד בפורום דו-קיום בנגב.

בנוסף עוסק הדו"ח גם בזכות למקרקעין בנגב ובזכות לחיים וביטחון שהופרה באופן בוטה לאורך השנה האחרונה בנגב.

את הדו"ח מלוות תמונות שצילמו חברות פרויקט "מגינות זכויות אדם" של פורום דו-קיום בנגב שפועל מזה שנתיים בכפרים הבלתי מוכרים ובמסגרתו מתעדות תושבות הכפרים את חייהן וכפריהן.

חיה נח, מנכ"ל פורום דו-קיום בנגב: "גם בשנת 2015, המשיכה ממשלת ישראל להפר את זכויותיה של הקהילה הבדואית בנגב בתחומי חיים רבים וחיוניים וכפי שמציג הדוח. ראוי לציין כי מדובר בהפרה חמורה של הזכויות הבסיסיות ביותר, שפוגעת בראש ובראשונה בקהילה הבדואית עצמה, אך לא פחות מכך פוגעת בנגב כולו. ממשלת ישראל ממשיכה להזניח את הקהילה הבדואית שמהווה 30% מאוכלוסיית הנגב, וחושפת את מדיניותה הגזענית והמפלה. הדו"ח חושף כשלים חמורים שראוי לתקנם לאלתר ולא להעמיק את ההזנחה והעוני".

לחצו כאן למעבר לדו"ח החדש

לחצו כאן למסמך רקע על הקהילה הבדואית בנגב

לפרטים נוספים: קסם אדיב 050-9391299

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות