Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

לובי וסינגור מקומי

הפורום פועל למען שוויון אזרחי בנגב-נקב ולמיגור המדיניות הגזענית והמפלה כנגד אזרחים הבדואים. לשם כך נעשית עבודה מתמדת עם קובעי-מדיניות בכנסת, במשרדי הממשלה, ברשויות המקומיות ובקרב מקבלי החלטות שונים. אנו מקיימים פגישות והרצאות, מזמינים לסיורים ופגישות עם תושבי האזור הבדואים, מפיצים ניירות עמדה, מדברים בוועדות הכנסת השונות. אנו פועלים בשיתוף עם קובעי-מדיניות שזכויות אדם קרובות ללבם מכל קצוות הקשת הפוליטית בישראל, למען חברה צודקת.

בעבר, פרסומים ודו"חות שכתבנו הובילו לדיונים בועדות שונות בכנסת ולסיורים שונים של אותן ועדות. לדוגמא, במהלך 2016 השתתפו חברי ועדת ביקורת המדינה בסיור עימנו וקיימו דיונים בעקבות הדו"ח קהילה תחת מתקפה: מצב זכויות האדם של הקהילה הבדואית בנגב  של הפורום מדצמבר 2015.

בשנים שקדמו לכך, השתתף הארגון בפעילות נרחבת כנגד תוכנית פראוור-בגין ויצירת התנגדות לתכנית בצבור ובכנסת התנגדות שהובילה בסופו של דבר לביטול התכנית.2017-2018

הקואליציה למען חיזוק ערי הנגב

ביום 22.11.2015 התקבלה החלטת ממשלה 748 , שכותרתה "בחינת הקמת ישובים חדשים בנגבבמטרה לקדם הקמתם של חמישה ישובים קהילתיים חדשים בנגב כדי להגדיל את אוכלוסיית הנגב ולמשוך קהלים נוספים להתיישבותלתכנית המוצעת יש השלכות מרחיקות לכת על עתיד הנגב בכלל ועל האזרחים הערבים הבדווים בנגב בפרט, על כן, הקואליציה למען חיזוק ערי הנגב מתנגדת לתכנית האמורה, וקוראות לא לקדמה. תחת זאת, קוראים הארגונים, לפעול להרחיב ולחזק את רוב הישובים הקיימים בנגב, הזקוקים לחיזוק, וכן לפעול להכרה ולתכנון של הישובים הבדווים הבלתי-מוכרים, המשוועים להכרה, לתכנון ולפיתוח.

לשמחתנו, בתאריך ה-24.7.2018, החליטה הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים בירושלים לפסול ארבעה מתוך ששת היישובים שביקש להקים משרד הבינוי והשיכון בנגב. הקמת יישובים קטנים לעשירים בלבד, רובם ככולם גם ליהודים בלבד, היא פגיעה בעשרות אלפי בדואים בנגב הנאבקים להכרה בכפרים שלהם מאז קום המדינה.

פעילות הקואליציה:

נייר עמדה 

התייחסות הקואליציה לדיון בועדת הפנים והסביבה בכנסת

החלטת הולנת"ע (ועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים) 

שותפנו לקואליציה:

החברה להגנת הטבע

מגמה ירוקה

האגודה לזכויות האזרח

במקום

 

 

 

 

 

 

 

 

MAZON: A Jewish Response to Hunger

קרן 'מזון' הינה קרן אמריקאית הפועלת בארצות הברית ובישראל במטרה להילחם בגורמים המובילים לרעב ועוני.

פעילותנו:

הקהילה הבדואית בנגב סובלת מעוני מחפיר וחוסר ביטחון תזונתי ונמצאת בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי בישראל. בשיתוף עם מספר רב של ארגונים, פורום דו-קיום פועל לשיפור המצב הכלכלי והחברתי של עשרות אלפי בדואים בנגב בעזרת לובי וסנגור מקומי, בנושאים כגון: תעסוקת נשים ערביות-בדואיות, שיפור כבישי גישה ותחבורה ציבורית, דרישה להקמת גני ילדים ומעוני יום, ועוד.

שותפינו לפרויקט:

המועצה לכפרים הבלתי-מוכרים

ידיד

הטלוויזיה חברתית

מרכז אדוה

העוקץ

שתיל

סיכוי

לאתר קרן 'מזון'

 

כנס תעסוקת נשים ערביות-בדואיות

הקהילות הבדואיות בנגב סובלות ממצוקה כלכלית ומעוני חמור. קושי מרכזי בא לידי ביטוי בשוק העבודה, כאשר רבים מבני הקהילות סובלים מנחיתות בתחרות על מקום בשוק העבודה, בין השאר בשל הדרה ואפליה כנגדם. כנשים במיעוט אתני, הבדואיות בנגב נתונות לאפליה והדרה כפולה, אשר דוחקת אותן לעוני, אבטלה או תעסוקה בשכר נמוך ובתנאים שאינם הולמים.

על הכנס:

כנס תעסוקת נשים ערביות-בדואיות נתמך על ידי קרן 'מזון' ובשיתוף עם עמותת ידיד ברהט וסידרה-רקמת המדבר.

במסגרת הכנס, עסקנו בחסמים העיקריים המקשים על נשים ערביות-בדואיות בנגב להשתלב בשוק התעסוקה. כמו כן, הבאנו בפני הקהל הרחב עדויות של נשים בדואיות מהכפרים המוכרים, העיירות הממשלתיות והכפרים הבלתי-מוכרים על ההתמודדות היומיומית שלהן עם אפלייה, גזענות, מערכת חינוך משובשת, חוסר בתחבורה ציבורית ובמקומות עבודה ועוד.

בכנס השתתפו נשות ואנשי מקצוע שונים, נבחרות ונבחרי ציבור (כולל נציגים ממשרדי הממשלה השונים) וחברות וחברי כנסת (ח"כ עידא תומא סלימאן, יו"ר הועדה לקידום מעמד האישה ולשיוויון מגדרי בכנסת; ח"כ אחמד טיבי, סיעת הרשימה המשותפת; ח"כ מיכל רוזין, סיעת מרצ).

ח"כ מיכל רוזין חתמה את הכנס: "אני מאמינה שאתן צריכות שיהיה לכן ייצוג הולם וראוי. אני רוצה לראות אישה בדואית לא רק ברשויות המקומיות, אלא גם בכנסת, ואפילו בממשלה אינשאללה!".  

הריסות בתים

04-10-18 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי ליד כביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-134.

14-09-18 - סַעְוָה, כפר בדואי בלתי מוכר סמוך לחורה, בית אחד נהרס על ידי בעליו.

לכל ההריסות