Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

לובי וסינגור מקומי

הפורום פועל למען שוויון אזרחי בנגב-נקב ולמיגור המדיניות הגזענית והמפלה כנגד אזרחים הבדואים. לשם כך נעשית עבודה מתמדת עם קובעי-מדיניות בכנסת, במשרדי הממשלה, ברשויות המקומיות ובקרב מקבלי החלטות שונים. אנו מקיימים פגישות והרצאות, מזמינים לסיורים ופגישות עם תושבי האזור הבדואים, מפיצים ניירות עמדה, מדברים בוועדות הכנסת השונות. אנו פועלים בשיתוף עם קובעי-מדיניות שזכויות אדם קרובות ללבם מכל קצוות הקשת הפוליטית בישראל, למען חברה צודקת.

בעבר, פרסומים ודו"חות שכתבנו הובילו לדיונים בועדות שונות בכנסת ולסיורים שונים של אותן ועדות. לדוגמא, במהלך 2016 השתתפו חברי ועדת ביקורת המדינה בסיור עימנו וקיימו דיונים בעקבות הדו"ח קהילה תחת מתקפה: מצב זכויות האדם של הקהילה הבדואית בנגב  של הפורום מדצמבר 2015.

בשנים שקדמו לכך, השתתף הארגון בפעילות נרחבת כנגד תוכנית פראוור-בגין ויצירת התנגדות לתכנית בצבור ובכנסת התנגדות שהובילה בסופו של דבר לביטול התכנית.26445805922_f185224738_o

 

חברי כנסת ממרצ והרשימה המשותפת מפגינים כנגד הריסת אום אל-חירן במרץ 2016.

הריסות בתים

07-06-18 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, כל הכפר נהרס.

09-05-18 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר מערבית לכביש 40 בין צומת להבים וגורל, סוכות הכפר נהרסו

לכל ההריסות