Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

לובי וסינגור בינלאומי

11.11.2021

פורום דו קיום מוצא חשיבות רבה בייצוג העצמי של אנשי הקהילות הבדואיות בפני מנגונים בינלאומיים ואזוריים, יפגשו דיפלומטים ביקוריהם בנגב או בחו"ל, יכירו קהילות שמתמודדות עם אתגרים דומים ברחבי העולם, ויפתחו יוזמות שיאפשרו למקבלי ההחלטות להכיר את מי שמושפע מהמדיניות שהם מגבשים.

רכזי הסנגור הבינלאומי של הפורום משתמשים בדוחות ובניירות העמדה שמיצר הפורום ובפרויקטים מחקריים בכפרים, כדי להעלות את המודעות ברמה בינלאומית להפרות זכויות אדם המתרחשות בנגב ומפרות את החוק הבינלאומי.

סיור עם דיפלומטים, אַז-זַרְנוּג, 9.9.21

 

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions