Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

לא נשתוק על הסתה בתקשורת!

21.04.2020

"משטרת השבטים", כך קרא קלמן ליבסקינד לחברה הבדואית במאמרו במעריב. זוהי התזה הלוחמנית שלו נגד החברה הבדואית. לתושבי הנגב אין אמרה זו מחדשת דבר – כבר שנים שהתקשורת הישראלית מתייחסת לאזרחים הבדואים כאל עבריינים. אבל דווקא עכשיו, כשהמנטרה היומית בחדשות היא ש"כולנו באותה הסירה" יש עיתונאים שבוחרים בהסתה.

מאמר זה נטול הקשר היסטורי לחלוטין – ובסביבה שבה ההקשר מת, אפשר לומר הכל וללא הגבלה.

שלחנו את תגובתנו החריפה לעיתון מעריב ונמשיך להזכיר להם את העובדות, באם נצטרך. לא, הבדואים לא השתלטו על הנגב. לא, לא מדובר בתרבות אלימה משורשה. ובהחלט אין מקום להפליל אוכלוסייה שלמה בשם אידיאולוגיה גזענית.

Demolitions

25-11-20 - תַל אַל-מַלַח, כפר בדואי בלתי-מוכר מצפון מערב לשדה התעופה נבטים. שני בתים נהרסו.

19-11-20 - וַאדִי אל-חַ'לִיל, כפר בדואי בלתי-מוכר דרומית מזרחית לכביש 60 על יד צומת שוקת. בית אחד נהרס על ידי הרשויות.

All Demolitions