Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

לא נשתוק על הסתה בתקשורת!

21.04.2020

"משטרת השבטים", כך קרא קלמן ליבסקינד לחברה הבדואית במאמרו במעריב. זוהי התזה הלוחמנית שלו נגד החברה הבדואית. לתושבי הנגב אין אמרה זו מחדשת דבר – כבר שנים שהתקשורת הישראלית מתייחסת לאזרחים הבדואים כאל עבריינים. אבל דווקא עכשיו, כשהמנטרה היומית בחדשות היא ש"כולנו באותה הסירה" יש עיתונאים שבוחרים בהסתה.

מאמר זה נטול הקשר היסטורי לחלוטין – ובסביבה שבה ההקשר מת, אפשר לומר הכל וללא הגבלה.

שלחנו את תגובתנו החריפה לעיתון מעריב ונמשיך להזכיר להם את העובדות, באם נצטרך. לא, הבדואים לא השתלטו על הנגב. לא, לא מדובר בתרבות אלימה משורשה. ובהחלט אין מקום להפליל אוכלוסייה שלמה בשם אידיאולוגיה גזענית.

Demolitions

24-11-21 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-195

03-11-21 - חוּרָה, עיירה בדואית שהוקמה על ידי המדינה באזור חִ׳רְבִּת חוּרָה. נהרס בית על ידי הרשויות

All Demolitions