Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

"לא לעקירה, כן להכרה"

01.03.2016

תהלוכת מחאה והפגנה נגד הריסת שני כפרים בדואים – עתיר ואום אל-חיראן – תתקיים בבאר שבע ביום חמישי הקרוב, 3.3.2016

האירוע, ביוזמת הוועד המקומי של הכפרים עתיר ואום אל-חיראן, יתקיים בעקבות החלטת בית המשפט העליון מינואר 2016, לא להתערב בהחלטה להרוס את הכפרים; וזאת למרות שבית המשפט העליון קבע שתושבי עתיר ואום אל-חיראן הם ברי רשות בקרקע. משנדחתה הבקשה לדיון נוסף, שהגיש מרכז עדאלה, הוסר כעת המכשול להריסתם.

מדינת ישראל מתכוונת להרוס את שני הכפרים הבדואים הבלתי מוכרים, אום אל-חיראן ועתיר, ולעקור את 1,200 תושביהם לעיירה חורה. על אדמות אום אל-חיראן יוקם יישוב קהילתי יהודי, שהעבודות להקמתו כבר החלו באוגוסט 2015 בסמוך לבתי אום אל-חיראן. גרעינו של היישוב היהודי כבר מתגורר ביער יתיר וממתין לפינוי תושביו הבדואים, כדי להקים תחתם את בתיהם.  אדמות הכפר עתיר מיועדות להרחבת יער יתיר.

בני שבט אבו-אלקיען, תושביהם הבדואים של הכפרים אום אל-חיראן ועתיר עומדים בפני סכנת הגירוש השלישי שלהם מאז סולקו ונושלו לראשונה ב- 1949 מאדמות אבותיהם בוואדי זבאלה, ליד קיבוץ שובל, ועד שהממשל הצבאי שיכן בשנת 1956, במקום מושבם הנוכחי ליד יער יתיר צפונית מזרחית לעיירה הבדואית חורה.

חיה נח, מנכ"לית פורום דו קיום: "ההחלטה על הרס של כפרים בדואים על מנת להקים ישוב יהודי ולנטוע יער במקומם היא החלטה גזענית, שתעמיק את הקרע בין הקהילות בנגב ותפגע בכל תושביו. הנגב הוא רחב ידיים ויש בו מקום לכולם – יהודים וערבים".

ראאד אבו אלקיעאן, יו"ר הוועד המקומי: "אנו קוראים לממשלה לחזור בה מההחלטה לפנות את הכפרים אום אל-חיראן ועתיר ולהחליט על הכרה בהם במקום מושבם הנוכחי או על אדמתם המקורית, או לקבל את הצעת התושבים להקים ישוב משותף יהודי-ערבי – חירן-אום אל-חיראן".

נפגשים ב-10:45 בשוק העירוני בבאר שבע, משם תצא תהלוכה לכיוון בית המשפט. ההפגנה תתקיים בשעה 11:30

לינק לאירוע בפייסבוקhttps://www.facebook.com/events/1290367867646808/

נייר עמדה על הכפרים של פורום דו-קיום בנגב בערבית, עברית ואנגלית

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות