Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

כפרים לא מוכרים מבעד לעדשת הילדים// עביר אל-אטראש

06.01.2019

06.01.2019

תערוכה במוזיאון ארץ ישראל חושפת את החיים המורכבים בכפרים הלא מוכרים בנגב כפי שהם משתקפים מעיניהם של ילדים וילדות

בתערוכה "הקול שמאחורי התמונה – صوت الصورة" המוצגת במוזיאון ארץ ישראל מופיעות תמונות מסדנאות הצילום של ילדים המשתתפים ב"לוקחים את המצלמות בידיים", פרויקט שמפעיל פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי מזה כעשור.

התמונות מציגות את המציאות בכפרים הבלתי מוכרים מנקודת מבט של ילדים. הם צילמו את המשחקים, האוכל, הבתים שלהם, חבריהם בכפר, דרכי העפר, הנוף, ולצד זאת כחלק ממציאות חייהם את נוכחות המשטרה והבתים ההרוסים שהיו פעם בתיהם או בתי קרובי המשפחה.

 

לקריאת מאמר הדעה המלא

Demolitions

30-09-21 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-193

02-09-21 -  אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-192

All Demolitions