Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

חצי מיליון שקל ארנונה לעמותה ערבית-יהודית בבאר-שבע: "עוד ניסיון להשתיק אותנו"

29.01.2019

הרדיפה הפוליטית אחר ארגוני זכויות אדם נמשכת – עיריית באר שבע דורשת מעמותת פורום דו-קיום לשיווין אזרחי תשלומי ארנונה בסך 480,000 שקלים באופן רטרואקטיבי על 7 שנות פעילותה ממקלט ציבורי בשכונה ד' בעיר. זאת חודש בלבד לאחר התקבל הערעור של העמותה על צו הפינוי של עיריית באר שבע, אשר דרשה ממנה לפנות את המקלט בשל פעילות פוליטית שלטענתה הפרה את חוזה ההקצאה. "כמו שהעירייה נחלה כישלון בבית המשפט בנסיונה להעלים אותנו, כך יהיה גם הפעם".

לאחר יותר מעשור של פעילות ערבית-יהודית ממקלט ציבורי בשכונה ד', קיבלה עמותת פורום דו-קיום לשיווין אזרחי החודש (20.1) הודעה בדבר דרישת תשלום ארנונה עבור 7 שנות פעילות (2012-2018) וכן על השנה הנוכחית בסך כולל של 480,000 אלף שקל, על פי תעריף עסקי. זוהי הפעם הראשונה בה מתבקשת העמותה לשלם ארנונה עבור מבנה הציבור ממנו היא פועלת.

ההודעה הונפקה עשרה ימים בלבד לאחר שהתקבל פסק דין בעניין ערעורה של העמותה על צו הפינוי של עיריית באר שבע שניתן כשנה לפני כן, בדצמבר 2017. העירייה טענה כי העמותה קיימה פעילות שאינה תואמת את חוזה ההקצאה עליו היא חתומה. בין האירועים שהעירייה הלינה עליהם היו דיון בנושא סרבנות מצפון, אירוע על הנכבה וסדנה לצילום הפגנות. בערעורה של העמותה נטען כי העירייה, לאחר שהקצתה את המבנה לעמותה, לא יכולה להתערב בתכנים שלה או לבטל את החוזה על סמך פרשנותה לגבי מהי פעילות למען דו קיום. עו"ד דן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח אשר ייצג את העמותה, טען עוד כי הנושאים המורכבים בחברה הם המהות של קידום חברה משותפת, וכל עוד הם לא נגועים בגזענות והסתה אין מקומה של העירייה להתערב בהם.

פורום דו קיום הגיש השבוע מכתב לעירייה בדרישה לבטל לאלתר את דרישת התשלום, הנגועה בשיקולים זרים ולהתדיין איתה בעניין המשך התשלום מעתה ואילך. במכתב שהגישו עו"ד ישי שנידור ועו"ד כרמל פומרנץ בשם העמותה נטען כי חיוב רטרואקטיבי זה בתשלומי ארנונה אינו חוקי, אלא במקרים חריגים בלבד וצוין כי: "אי הוצאת החיובים בעבר לא היתה בגדר טעות של העירייה. מדובר בהחלטה מודעת של העירייה אשר הכירה בכך שהפורום, שהינו מוסד מתנדב לתועלת ציבור המקיים במקום פעילות חברתית ולא כלכלית/עסקית/למטרות רווח אינו אמור לשלם ארנונה". כמו כן, הוסיפו עורכי הדין כי אי אפשר שלא לעמוד על היבט חמור של שיקולים זרים שקיים בחיוב חדש זה, העולה "בכדי התנכלות של ממש ונסיון לעקוף פסק דין… הקשר בין שני האירועים ברור".

מפורום דו-קיום לשיווין אזרחי בנגב נמסר: "נראה שגם אחרי הפסיקה הברורה של בית המשפט העליון, העירייה בלחץ של גורמי ימין קיצוני, ממשיכה לנסות לרדוף ולהשתיק את מי שמנסה לקדם פעילות משותפת של יהודים וערבים בעיר. ההחלטה לתקוף עמותה דרך דרישה לתשלום ארנונה רטרואקטיבית בסכום אסטרונומי, היא החלטה בריונית ולא חוקית, המהווה שיא חדש במאבק של עיריית באר שבע נגד חופש הביטוי. כמו שעיריית באר שבע נחלה כישלון חרוץ בניסיון לפנות אותנו כך יהיה גם הפעם"

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות