Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

חיה נח, מנכ"לית הפורום, בתגובה למאמר של קלמן ליבסקינד במעריב: "לקלמן ליבסקינד אבד ההקשר"

26.04.2020

חיה נח, מנכ"לית פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, בתגובה למאמרו מלא השטנה של קלמן ליבסקינד, "משטרת השבטים"

"בעודו מנסח כתב אישום חריף נגד הבדואים, לקלמן ליבסקינד אבד ההקשר המדינה צריכה לפעול נגד הפרת החוק. אך אכיפה אינה יכולה לעמוד לבדה – על המדינה לתת מענה למחדליה ההיסטוריים והעכשיוויים שיצרו מובלעות ענק של אי-חוקיות ושנים ארוכות של ואקום שלטוני."

"לא. הבדואים לא השתלטו על הנגב. הם פשוט חיו בו… שנית, לא. הבדואים לא נאבקים נגד המדינה. רובם הגדול חי כאזרחים ואזרחיות צנועים במדינה… שלוש, לא. הבדואים לא השתלטו על קרקעות. הם היו בעליהן משך מאות שנים לפי המשפט המנהגי המסורתי שנהג באזור, לפי החוק העות'מאני ואף לפי עמדת הממשל הבריטי המנדטורי… ארבע, לא. הבדואים לא מפירים בזדון את חוקי התכנון והבנייה. המדינה הפרה אותם בזדון כשלא החילה אותם על עשרות כפרים בהם חיו בדואים מאות שנים, ולא הציעה להם כל מסגרת תכנונית… חמש, לא. הבדואים לא סירבו להשתלב במפת התכנון."

לקריאת המאמר: בעודו מנסח כתב אישום חריף נגד הבדואים, לקלמן ליבסקינד אבד ההקשרמעריב, חיה נח. 23.04.2020

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions