Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

זוכרים את אֻםּ אַל-חִירָאן, המאבק ממשיך!

20.01.2020

אין אחד שלא שמע על הכפר הבלתי-מוכר אֻםּ אַל-חִירָאן . לצערנו, התקרית הנוראית לפני בדיוק שלוש שנים בה נהרג יעקוב אבו-אלקיעאן ז"ל שמה את הכפר "על המפה". אבל הכפר היה קיים הרבה לפני כן – וסיפור הנישול, העקירה וההזנחה מתחיל הרבה לפני אותו בוקר מטלטל בינואר 2017. את הסיפור המלא של הכפר מ1948 ועד היום, תוכלו למצוא באתר הכפרים שלנו – כולל צילומים ווידואים שצילמו תושבי ותושבות הכפרים.

על המפה – אֻםּ אַל-חִירָאן

Demolitions

17-09-20 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-178

27-08-20 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-177

All Demolitions