Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

ועידת הנגב החמישית – שליש מתושבי הנגב נותרו להפגין בחוץ

23.05.2012

22.05.2012

הודעה לעיתונות

ועידת הנגב החמישית – שליש מתושבי הנגב נותרו להפגין בחוץ


בועידת הנגב החמישית שהתכנסה הבוקר בעיר העתיקה בבאר-שבע השתתף רק דובר אחד ערבי, ובדואים ובדואיות שביקשו להיכנס אל הועידה נותרו בחוץ בטענה שאין מקום, בעוד זרם האנשים פנימה נמשך.

ועידת הנגב החמישית התכנסה הבוקר כשעל הפרק דיון בנושאי התיישבות ותעסוקה ובמעברם של בסיסי צה"ל לנגב. מספר מתושבי הנגב הבדואים שביקשו להיכנס אל הועידה, נתקלו בסירוב מצד המאבטחים במקום, גם מי שנרשמו מראש ואישרו את השתתפותם.

בסביבות השעה 10:00 בבוקר, בזמן הועידה, הגיעו אל הכניסה לועידה עשרות בדואים תושבי הנגב, מלווים בפעילי פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי וארגונים נוספים, ומחו על קיומה של הועידה תחת הכותרת "פיתוח הנגב", כשבפועל היא מתעלמת כמעט לחלוטין מ-30% מתושבי האזור. המפגינים קראו קריאות בעד קיום משותף בנגב ונגד הועידה במתכונת בה היא מתקיימת.

חיה נח, מנכ"ל פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי שנכחה במקום אמרה: "אי אפשר לדבר על פיתוח הנגב בלי לדבר עם שליש מן האוכלוסיה באזור. תושבי האזור עצמם הם שצריכים לקחת חלק פעיל בתכנון עתידו של הנגב, ועל כן מן הראוי היה לשלב יותר דוברים בדואים מן הנגב בפאנלים השונים. התנהלותם של מארגני הועידה, שמנעו את כניסתם של בדואים שהגיעו אליה, מוכיחה שוב שמבחינתה של ממשלת ישראל, הבדואים הם לא אזרחים שווים ולא תושבים שווים בנגב".

 

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות