Logo Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

ועדת זכויות האדם של האו״ם: ישראל מפרה את זכויות הבדואים בנגב

20.11.2014


ועדת זכויות האדם של האו״ם פרסמה את מסקנותיה הסופיות לגבי ישראל בסוף אוקטובר. בין מגוון רחב של נושאים אליהם הוועדה מתייחסת בדו״ח, מסקנותיה מתייחסות ישירות להפרות זכויות האדם של הקהילה הבדואית בנגב. הוועדה התייחסה בדאגה למדיניות הריסת הבתים והפינויים הכפויים בנגב, לתוכנית פראוור ולתנאי המחייה הקשים בכפרים הבדואים המוכרים והבלתי מוכרים בנגב.

על פי המלצות הוועדה על ישראל לעצור את מדיניות הריסת הבתים, לבטל לאלתר את תוכנית פראוור ולהבטיח את מעורבותם והסכמתם של חברי הקהילה הבדואית בנגב בנוגע לכל תוכנית שתכלול העברה של כפרים ממקומם.

בנוסף, הוועדה קבעה כי "על המדינה להבטיח שכל תוכנית להעברה של כפרים בדואים ממקומם תתחשב באורח חייהם המסורתי ותממש ככל הניתן את זכותם של הבדואים על קרקעותיהם ההיסטוריות. כמו כן, על המדינה לוודא שהתוכניות מבוצעות בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים לשמירה על זכויות אדם".

תהליך הבחינה של ישראל על ידי ועדת האו"ם לזכויות אדם נמשך מספר שנים. פורום דו-קיום בנגב השתתף בתהליך והגיש לוועדה רשימת נושאים לבדיקה, כמו גם דו"ח צללים משותף עם ארגון עדאלה בתגובה לדו"ח שהגישה המדינה. דו״ח הצללים הדגיש את ההפרות החוזרות ונשנות של זכויות הקהילה הבדואית בנגב. בכלל זה, את מדיניות הריסת הבתים, המחסור בשירותים ותשתיות בכפרים הבדואים ואת תוכנית הממשלה להסדרת ההתיישבות בנגב. בנוסף, חליל אלעאמור, חבר הועד המנהל של פורום דו-קיום בנגב, השתתף בכינוס הוועדה בז׳נבה, בו נבחן הדו"ח התקופתי על ישראל.

לחצו כאן למעבר למסקנות הסופיות באתר הוועדה (אנגלית)

הריסות בתים

16-08-18 - ל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי מוכר, הכפר נהרס בפעם ה-132. תושבי הכפר מדווחים על נוכחות רחפנים בטרם ביצוע הריסות

06-08-18 - מוּלַדָאה, כפר בדואי מוכר דרומית לכביש 31, שני בתים ושיג (אוהל אירוח) נהרסו על ידי בעליהם

לכל ההריסות