Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

ועדת המעקב העליונה של ערביי הנגב ומועצת הכפרים הלא מוכרים וארגונים שותפים יפגינו מול משרדי הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב

24.07.2017

ההפגנה תתקיים ביום חמישי, ה-27 ליולי, בשעה 10:30, מול משרדי רשות הבדואים בבאר שבע, ותכלול גם את מועצת הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, וארגוני חברה אזרחית ערביים ויהודיים שהודיעו שישתתפו אף הם. מארגני  ההפגנה דורשים להפסיק לאלתר את הריסות הבתים, ואת העבודות שמבצעת קק"ל בשטחים עליהם הוגשו בתביעות בעלות, וכן את פירוקה המידי של רשות הבדואים.

מארגני ההפגנה טוענים כי מאז סוף הרמדאן, חלה עליה קיצונית בכמות צווי ההריסה שכוחות האכיפה מחלקים, וכן בכמות המבנים בנגב שנהרסים, בעיקר בכפרים הבדואיים הבלתי מוכרים אך גם בכפרים המוכרים. בנוסף על כך, מספרים תושבי הכפרים כי הם נתונים לאיומים מתמידים מצד רשויות המדינה, שלא באות עמם במשא ומתן כלל. סאלים דאנפיר, תושב הכפר המוכר ביר הדאג', מספר: "כבר שנים אנחנו סובלים מהריסות בתים בלי שום מענה אמיתי לצרכים שלנו, אבל בתקופה האחרונה זה כבר משהו אחר. רק מאז הרמדאן חולקו בכפר שלנו מאתיים צווי הריסה, זה נעשה בתקופה קצרה של פחות מחודש! חמישה עשר בתים כבר הרסנו בעצמנו, רק כדי שלא ייכנסו לכאן כוחות ביטחון ודחפורים. אנחנו שבט שתמיד חי בשלום עם המדינה, אבל אי אפשר להמשיך ככה יותר. בכל פעם שאנחנו חושבים שהגענו לאיזשהו פתרון על גבולות היישוב, רשות הבדואים מגיעה מקצצת את השטח ומפרה את ההסכם."

היחסים בין הקהילה הבדואית בנגב לרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב מתוחים כבר שנים רבות, בעיקר מאז מינויו של מנכ"ל הרשות, יאיר מעיין. לדבריהם, למעיין בכלל לא אכפת מהחברה הבדואית וצרכיה. המתח סביב יאיר מעיין הגיע לשיא סביב ראיון שנתן לעיתון הגרמני, Süddentsche Zeitung , נשמע מתייחס אל תושבי ביר הדאג' כגנבים ושודדי קרקעות" וטוען שבמקום להכניס אותם לכלא המדינה מעניקה להם אדמות.

חיה נח, מנכ"ל פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, מסרה: "אנו קוראים להפסקה מידית של הריסות הבתים ולפירוק של הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, אבסורד שרשות כזו עדיין קיימת במדינה דמוקרטית. מדיניות הריסת בתים והעיור הכפוי היא הרסנית, וכשלה פעם אחר פעם בלספק פתרון אמיתי ובר קיימא לאוכלוסייה הבדואית. על המדינה לנהוג באופן שוויוני וכפי שהיא מכשירה את חוות הבודדים והישובים הבלתי מוכרים היהודים בנגב, עליה להכיר בישובים הבלתי מוכרים הבדואים ולאפשר לאנשיהם להמשיך ולהתגורר בהם ולא להעבירם לעיירות.

ארגונים שותפים: ועדת ההיגוי העליונה של ערביי הנגב, המועצה לכפרים הבלתי-מוכרים בנגב, ועדי כפרים, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, עומדים ביחד, פורום הכרה.

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות