Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

הפקרת האזרחים הערבים-בדואים בנגב בשעת מלחמה

16.05.2021

לאור המצב חירום הנוכחי בכל הארץ ובפרט בנגב, שלחנו מכתב לאלוף פיקוד העורף בדרישה לספק מרחבים מוגנים בכפרים ובעיירות הבדואים בנגב. לאחר מכן, יחד עם יחד עם האגודה לזכויות האזרח, עמותת במקום, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, סיכוי ושתיל, הוצאנו מכתב לשר הביטחון, מפקד פיקוד העורף ומפקד מחוז דרום, בדרישה להצבת "כיפת ברזל" לצורך הגנה על הכפרים הלא מוכרים הבדואים בנגב, והצבת מיגוניות או מקלטים זמניים בכל הכפרים הבדואים בנגב, מוכרים ולא מוכרים. 

למרות העתירה לבג"ץ בנושא ב2014, העניין לא קבל התייחסות רשמית והולם, ו280,000 תושבים בכפרים המוכרים, הבלתי מוכרים ועיירות, ממשיכים להיות פגועים ובסכנת חיים בזמן שהמדינה מחליטה להמשיך את המלחמה. 

התמונה צולמה ע"י אורן זיו בתל אביב

Demolitions

19-04-21 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-186

08-04-21 - אֻםּ בַּטִין, כפר מוכר הנמצא דרומית מזרחית לכביש 60. הריסת של גדר וחריש 50 דונם על ידי הרשויות

All Demolitions