Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

הפורום באו"ם!

21.03.2019

נציג הקהילה הבדואית מטעם פורום דו-קיום בנגב, אמיר אבו קווידר, בדיוני וועדות האו"ם בז'נבה: "הפיתוח בנגב נעשה על חשבוננו, אנחנו זקוקים לתמיכה של הקהילה הבינלאומית"

הדברים נאמרו ב11 למרץ (יום שני) במסגרת דיוני קבוצת העבודה של וועדת האו"ם לזכויות חברתיות, כלכליות ותרבותית. זאת בהמשך לדו"ח נוקב שהגישו עמותת פורום דו-קיום בנגב לשיווין אזרחי וארגון עדאלה כדי להציג את האפליה כלפי החברה הבדואית, לקראת פרסום המלצות הועדה בספטמבר-אוקטובר הקרובים. "ישראל חתומה על האמנה הזאת והיא מחויבות ליישם את ההמלצות שלה".

במסגרת דו"ח הצללים שהגישו העמותות העלו השתיים את חששן משימוש בתוכניות פיתוח הנגב ככלי לנישול והפעלת לחץ על האוכלוסייה הבדואית בנגב לעבור לעיירות. בין התוכניות המוזכרות בדו"ח ניתן למצוא את הרחבת כביש 6, אזור תעשיה רמת בקע והקמת מכרה הפוספטים בשדה בריר שעתידות לפנות 36,000 בדואים מכפריהם, והזנחה תקציבית חמורה בתחומי החינוך, הבריאות והתעסוקה שגרמה לפערים אדירים בין יהודים לערבים בנגב. בנוסף, הארגונים הביעו הסתייגות חמורה מתכנית החומש לפיתוח החברה הבדואית, אשר לטענתם משמשת כמכבש לחצים על מנת לפנות 35 הכפרים מסורבי -הכרה בנגב: "תושבי הכפרים הללו מודרים לחלוטין מהתקציבים… התוכנית כוללת הקצאה של 42 מיליון ₪ להגברת האכיפה של חוק התכנון והבנייה בנגב, ו30 מיליון נוספים לנטיעת עצים בקרקעות המפונות, על מנת למנוע מהתושבים לחזור". 

הדיונים, אשר התקיימו בין התאריכים 11-14 למרץ, נעשו במסגרת מנגנון האו"ם למעקב ופיקוח על יישום אמנת האו"ם לזכויות תרבותיות, כלכליות וחברתיות משנת 1966, אליה הצטרפה מדינת ישראל בשנת 1992. במסגרת האמנה מחויבות המדינות החתומות להבטיח 5 זכויות מרכזיות לאזרחיהן: הזכות לחינוך, בריאות, תעסוקה, זכויות משפחתיות ואיכות חיים נאותה. האחרונה שבהן נידונה באריכות בדו"ח בשל מצוקת הדיור ומדיניות הריסות הבתים כלפי האוכלוסייה הבדואית בנגב, וכללה ביקורת קשה על הרשות להתיישבות ופיתוח הבדואים:" הרשות נכנסת לכפרים על מנת לנהל משא ומתן עם המשפחות, בעוד הפינוי עצמו לא נתון כלל למשא ומתן" נכתב.

בדברים שנשא אמיר אבו-קווידר, נציג פורום דו קיום בדיונים בז'נבה בפני הוועדה אמר: "השנה הרסו את ביתו של אחי עאכף. אשתו אמאני וילדיו הקטנים ג'וד וג'ינה נאלצו לחזור לגור עם אימא שלנו עד היום, בעודם נתונים לשעות ארוכות של איומים וחקירות מצד יחידת יואב" אבו קווידר, בעצמו תושב כפר מסורב ההכרה בשם א-זרנוג בו חיים מעל 5000 איש איש וטף, הוסיף: "השר אורי אריאל  מתגאה בנישול ופינוי של עשרות אלפי בדואים מכפריהם. הוא לא מתייחס אלינו כאל אזרחים, אלא כפושעים!"

טל אברך, רכזת לובי בינלאומי של פורום דו קיום בנגב ציינה: "מדינת ישראל בוחרת באופן קבוע להתעלם מבדואים הגרים בכפרים מסורבי-ההכרה. היא מונעת מהם את הזכויות הבסיסיות שמגיעות להם בתור אזרחים שווים, בכדי להתיש אותם כך שיתיישרו עם האג'נדה שלה. היא מתעלמת מהם בסקרים ובדו"חות פנימיים ובינלאומיים כאילו אינם היו קיימים. אבל הם קיימים, והם אזרחי המדינה! פורום דו-קיום בחר לכתוב לועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות על מנת שקולם של הבדואים והבדואיות בנגב ישמע גם במסדרונות האו"ם". 

לדו"ח המלא באנגלית לחצו כאן

* דו"ח זה הופק בתמיכתו הכספית של האיחוד האירופי. התוכן תחת האחריות המלאה של ארגון עדאלה ופורום דו-קיום בנגב לשיוויון אזרחי ואינו משקף בהכרח את דעותיו של האיחוד האירופי.

Demolitions

17-09-20 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-178

27-08-20 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-177

All Demolitions