Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

המסקנות הסופיות של ועדת זכויות האדם של האו״ם חושפות: ישראל מפרה את זכויות הבדואים בנגב, ותכניותיה עלולות לגרום להפרות בוטות עוד יותר

11.11.2014

ועדת זכויות האדם של האו״ם פרסמה את מסקנותיה הסופיות בדו״ח התקופתי הרביעי על ישראל בסוף אוקטובר. בין מגוון רחב של נושאים אליהם הוועדה מתייחסת בדו״ח, מסקנותיה מתייחסות ישירות להפרות זכויות האדם של הקהילה הבדואית בנגב. הוועדה התייחסה בדאגה למדיניות הריסת הבתים והפינויים הכפויים בנגב, לתוכנית פראוור ולתנאי המחייה הקשים בכפרים הבדואים המוכרים והבלתי מוכרים בנגב.

על פי המלצות הוועדה על ישראל לעצור את מדיניות הריסת הבתים, לבטל לאלתר את תוכנית פראוור ולהבטיח את מעורבותם והסכמתם של חברי הקהילה הבדואית בנגב בנוגע לכל תוכנית שתכלול העברה של כפרים ממקומם.

יתר על כן, הוועדה קבעה כי "על המדינה להבטיח שכל תוכנית להעברה של כפרים בדואים ממקומם תתחשב באורח חייהם המסורתי ותממש ככל הניתן את זכותם של הבדואים על קרקעותיהם ההיסטוריות. כמו כן, על המדינה לוודא שהתוכניות מבוצעות בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים לשמירה על זכויות אדם".

תהליך הבחינה של ישראל על ידי ועדת האו"ם לזכויות אדם נמשך מספר שנים. פורום דו-קיום בנגב השתתף בתהליך והגיש לוועדה רשימת נושאים לבדיקה, כמו גם דו"ח צללים משותף עם ארגון עדאלה בתגובה לדו"ח שהגישה המדינה. דו״ח הצללים הדגיש את ההפרות החוזרות ונשנות של זכויות הקהילה הבדואית בנגב. בכלל זה, את מדיניות הריסת הבתים,המחסור בשירותים ותשתיות בכפרים הבדואים ואת תוכנית הממשלה להסדרת ההתיישבות בנגב. בנוסף, חליל אלעאמור,חבר הועד המנהל של פורום דו-קיום בנגב, השתתף בכינוס הוועדה בז׳נבה, בו נבחן הדו"ח התקופתי על ישראל.

חליל אלעאמור, חבר הועד המנהל של פורום דו-קיום בנגב, אמר היום: ״אנחנו מאוד נרגשים ומרוצים מהמסקנות הסופיות של ועדת האו"ם לזכויות האדם. הקהילה הבדואית בנגב סובלת לאורך שנים מהפרות בוטות של זכויותיה מצד הממשלה. במהלך הכינוס בז'נבה התייחסו חברי הוועדה פעמים רבות למצבה של הקהילה הבדואית בנגב. שמחנו למצוא התייחסות נרחבת ומעמיקה לסוגיות הללו גם במסקנות הסופיות שפרסמה הוועדה. אנחנו מקווים שהממשלה תקבל ותיישם את המלצות הוועדה, תפסיק את מדיניות הריסת הבתים ותעניק לאזרחיה הבדואים את כל הזכויות המגיעות להם.״

לחצו כאן למעבר למסקנות הסופיות באתר הוועדה

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות