Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

המולתקא-מפגש בסכנה

15.05.2017

שותפות ושותפים, תומכות ותומכים,

אני כותבת אליכן/ם כדי לעדכן שביום חמישי האחרון קיבלנו הודעה מעיריית באר שבע על בחינת המשך הקצאת מקלט העירייה בו פועל בית התרבות היהודי-ערבי של הפורום, המולתקא-מפגש. בית התרבות שלנו שנמצא בשכונה ד' בעיר, פועל משנת 2006 כמרכז משותף, יהודי-ערבי, שמארח מגוון רחב של אירועים, הרצאות והקרנות של סרטים, ארוחות חג משותפות וקורסים שונים ללימודי שפות. המולתקא-מפגש הפך לאורך 11 השנים האחרונות לבית למגוון קהילות מהעיר באר שבע ומהנגב כולו, ואפשר מפגשים שונים ומיוחדים בין קבוצות שונות המתגוררות במרחב זה.

זו אינה הפעם הראשונה בה עולה פעילות המולתקא-מפגש לכותרות, בשנים האחרונות פנתה אלינו העירייה מספר פעמים בדרישה לבטל אירועים ולהגביל את פעילותנו. הניסיון להגביל את אירועי המולתקא-מפגש ואף לקחת מאיתנו את המבנה בכדי למנוע את קיום האירועים הוא חלק בלתי נפרד מהצטמצמות חופש הביטוי והמרחב הציבורי בישראל.

בעיר באר שבע ישנה קהילה גדולה של תושבות ותושבים שנהנים מפעילות המולתקא-מפגש ומהשירותים השונים שמעניק בית התרבות. התשובה שלנו, יהודים וערבים, לצמצום חופש הביטוי והלחץ לביטול אירועים, היא המשך קיומם של מפגשים ואירועים משותפים, למען חיים משותפים וצודקים לכלל תושבות ותושבי הנגב.

על פי הודעת העירייה, עלינו להשיב לטענות המועלות במכתב תוך 7 ימים, כחלק מתהליך בחינת ההקצאה של המקלט לארגון. בימים הקרובים נשיב בפירוט לטענות השונות שהעלתה העירייה, אותן אנו דוחים מכל וכל. בכוונתנו להמשיך ולהפעיל את המולתקא-מפגש במקלט שהקצתה לנו העירייה, ואנו נפעל בכל האפיקים הנדרשים על מנת להבטיח זאת.

לימים טובים,

חיה נח

מנכ"ל פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions