Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

הכפר שלא הוזכר/ חיה נח, הארץ

20.01.2020

אי אפשר להיאבק בעוני בחברה הבדואית בלי הכרה בכפרים!

חיה נח, מנכ"לית פורום דו-קיום בנגב כותבת בעקבות פרסום דו"ח העוני על הקשר בין עוני, אלימות, הסתה והתעלמות מאוכלוסיה שלמה במאמר נוקב בהארץ: העוני יעלה לכותרות כשהזעם המצטבר יפרוץ, ויש סיכוי שזה יקרה בקרוב. המהומות שהגיעו עד שפיכות דמים ב אֻםּ אַל-חִירָאן לא יצרו דפוסי חשיבה חדשים. הממשלה ממתינה לפצצה הבאה. היא משקיעה את מיטב מאמציה בהרס בתים, כדי לכפות עקירה של תושבי הכפרים הלא מוכרים. מאמצים אלו, העולים הון תועפות, כושלים שוב ושוב. כך, המדינה מקדמת מלחמה בעניים במקום לקדם מלחמה בעוני.

תמונה: עאישה אבו-אלקיעאן, אֻםּ אַל-חִירָאן .

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions