Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

הודעה מטעם הדווח המיוחד של האו"ם במיעוטים למדינת ישראל

13.06.2021

ברצוננו לשתף אתכם שכתוצאה מעבודתנו עם הדווח המיוחד של האו"ם במיעוטים, המנדט הזה הוציא הודעה למדינת ישראל המביע את דאגתם לאלימות, דברי שנאה ואפליה המופעלים כלפי המיעוט הפלסטיני , כולל תושבי הבדואים בנגב.

מר פרננד דה וארנס, הדווח המיוחד של האו"ם בנושאי מיעוטים הוסיף כי "היעדר הגנה ומקלטים בכפרים הבדואים בנגב הגביר את חוסר הביטחון של המיעוט הבדואי".
להמשך קריאת הודעה לתקשורת אנא לחץ כאן

Demolitions

15-08-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-205

19-07-22 - אַל-עַרָאגִיב, כפר בדואי בלתי-מוכר מערבית לכביש 40. כל הכפר נהרס בפעם ה-204

All Demolitions