Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

הקרן הקיימת לישראל היא שותפה פעילה בהרס הכפר אל-עראקיב

09.02.2011

היום, ה-9.2.11, נהרס הכפר אל-עראקיב בפעם ה-15. שלא כמו בפעמים קודמות, בהן נהרס הכפר על ידי דחפורי ההרס של מנהל מקרקעי ישראל, הפעם היו אלה הטרקטורים של הקרן הקיימת לישראל שהרסו בפועל את בתי הכפר, יום לאחר ביקורו של שגריר שוויץ בישראל במקום.

ימים ספורים לפני חג ט"ו בשבט, חג האילנות, מסיימים כוחות ההריסה של מנהל מקרקעי ישראל את פינוי הפסולת שהשאירו אחריהם במהלך תשע ההריסות האחרונות של הכפר אל- עראקיב בכדי שיוכלו להכין את השטח לנטיעות. ובלבד, שלא יראו הנוטעים את הריסות הכפר הבדואי שעל אדמתו יינטע יער.

כמאה בני אדם, תושבי הכפר ופעילים, רוכזו על ידי כוחות המשטרה בבית הקברות הנמצא בכפר. כוחות המשטרה הודיעו כי מי שיצא מבית הקברות ייעצר. באותו זמן, פעילים שהגיעו לאזור וניסו להגיע אל הכפר עוכבו בכניסה ופעיל אחד, גדי אלגזי, נעצר.

בכל פעם שנשאלה בנושא הודיעה הקרן הקיימת לישראל כי אין לה חלק בהריסות הכפר והיא רק נוטעת יער אשר קיבל את כל האישורים הדרושים לכך. אולם היום, ה-9.2.11, בהריסה ה-15 של הכפר, הוכח כי טענות אלו שקריות.

משעות הבוקר המוקדמות עובדים אנשי הקרן הקיימת לישראל בשטחו של אל -עראקיב ומכינים את הקרקע לקראת היעור המתקרב. היום היו אלו הטרקטורים של אנשי הקרן הקיימת לישראל שהרסו בפועל את המבנים הזמניים שנבנו אתמול, לאחר ההריסה ה-14.
בנוסף, ביקר אתמול במקום שגריר שוויץ בישראל, וולטר הפנר, שביקש לבחון מקרוב את הנעשה במקום ולבדוק כיצד יוכל הוא לסייע לפתרון המצב.

יש לתהות כיצד הפכה הקרן הקיימת לישראל לגוף אשר שותף בפועל להרס מבנים ולמחיקת כפרים שלמים? האם התורמים לקק"ל מודעים לנעשה בכספם? האם גוף פרטי, גדול וחזק ככל שיהיה, רשאי להשתמש בכוח כנגד אזרחי המדינה? על כל אלו יש לדרוש ממשלת ישראל ומהקרן הקיימת תשובות.

חיה נח, מנכ"ל פורום דו-קיום בנגב מדווחת מהשטח: "היום בבוקר הגיעו הכוחות, שוטרים ביקשו מאנשי הכפר לצאת מסוכותיהם ולהתפנות לבית הקברות והבולדוזרים החלו בהריסה. היום בעצם הוכחה הטענה שאנו טוענים מזה חודשים – הקק"ל מעורבת עד צווארה בפרויקט הייהוד של המרחב ובהוצאת הבדואים מכפריהם, הטרקטורים של הקק"ל הם שהרסו את חמש הסוכות הדלות שניצבו במקום. הטענה שקק"ל מעורבת בייהוד המרחב ובסילוק הערבים מהקרקע מוכחת שחור על גבי לבן".

פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי קורא לממשלת ישראל, לקרן הקיימת לישראל ולשאר הגופים המעורבים בעניין להפסיק מייד את הריסות הכפר אל -עראקיב ולהגיע לפתרון מוסכם עם תושבי הכפר וכלל תושבי הנגב הבדואים המתגוררים בכפרים הלא מוכרים. רק פתרון מוסכם, המבוסס על צדק והוגנות, יוביל לחיים משותפים בין יהודים וערבים בנגב ויהפוך את האזור הזה למשגשג ופורח באמת.

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות