Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

תגובת פורום דו קיום בנגב לאישורו של הצעת חוק פראוור בקריאה ראשונה בכנסת

17.06.2013

הבוקר אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את חוק פראוור (החוק להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב). זהו חוק הרסני שמשמעותו פינויים בכפייה של עשרות אלפי אזרחים, והפקעת אדמות בשיעור של מאות אלפי דונמים. אישור החוק התבצע מספר ימים לאחר שאלפי אזרחים יצאו להפגין נגדו בצעדה המונית שהתקיימה ברחובות באר שבע.

החוק מגדיר עבור חברה שלמה צורת חיים מגורים מסויימת– עירונית, ושטח התיישבות תחום – ממערב לכביש 40, כל זאת על סמך שייכות אתנית. יישומו של החוק יביא להמשך דחיקתם של האזרחים הערבים הבדואים בנגב אל שולי החברה הישראלית, להעמקת ההדרה שלהם ממוקדי הכוח וחלוקת המשאבים, ולחיזוק של הניכור בין הקהילות היהודיות והערביות בנגב.

חיה נח, מנכ"ל פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי, אמרה היום כי "זהו יום שחור לחברה האזרחית בישראל. החלטה של בית המחוקקים המבחינה על בסיס גזעי בין אוכלוסיות, ומקבעת הקצאת משאבים בלתי שוויונית לפי מוצא אתני, היא תעודת עניות לשלטון המתקרא דמוקרטי.”

לפרטים נוספים:

עופר – 050-9391299

ראתב– 050-7701118

 

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות