Logo

Negev Coexistence Forum for Civil Equality
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
منتدى التعايش السلمي في النقب من أجل المساواة المدنية

פסטיבל הקרנת סרטים תיעודיים על חיי הבדואים בנגב יתקיים בסינמטק בתל אביב

30.10.2013

בתאריכים 6-7.11.13יתקיים בסינמטק תל אביב פסטיבל סרטים תיעודיים על חיי הבדואים בנגב. בפסטיבל, שנערך ביוזמת 'פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחי', יוקרנו סרטים של יוצרים ויוצרות יהודים וערבים, שעוסקים בתיעוד החברה הערבית הבדואית בנגב, המתחים הפנים חברתיים המאפיינים אותה,והמתחים בינה לבין מדינת ישראל. בנוסף לסרטים שיוקרנו, יתקיימו שני פאנלים שיעסקו במתחים השונים בהשתתפות אנשי ציבור ויוצרים.

הפסטיבל יתקיים על רקע הצגת תערוכת הצילומים 'מוכרים', שמציגה את החיים בכפר הבלתי מוכר א-סיר דרך עיניהם של ילדי הכפר. התערוכה תוצג במקום בין התאריכים 29.10 עד 15.11.

הסרטים שיוקרנו בפסטיבל עוסקים בנושאים שנעים על פני שני צירים:

הציר הראשון עוסק במתח בין החברה הערבית הבדואית בנגב לבין החברה היהודית בישראל. הסרטים יציגו את חוויות החיים במספר כפרים בלתי מוכרים, שתושביהם נאבקים לשמור על סגנון החיים ועל המורשת הבדואיים, אל מול הקשיים שמציבה המדינה, ואל מול תוכניות ההעברה של תושביהם של כפרים אלה ליישובים עירוניים. בנוסף לסרטים יתקיים פאנל פוליטי שיעסוק בתוכניות המדינה לריכוז האוכלוסיה הבדואית בנגב, בהתנגדויות העולות לתוכניות אלה, ובאלטרנטיבות התכנוניות והפוליטיות הקיימות.

הציר השני מפנה את המבט אל מתחים פנימיים בתוך החברה הבדואית בנגב. הסרטים שיוצגו מציעים מבט שבוחן באופן ביקורתי את החברה הבדואית בנגב, ועוסק במתחים התרבותיים, המעמדיים והמגדריים המאפיינים אותה. בנוסף לסרטים יתקיים פאנל בהשתתפות יוצרים ויוצרות בדואיים שידונו בדילמות המוסריות, ובנושאים הרגישים הכרוכים בעשייה דוקומנטרית ביקורתית בחברה הבדואית בנגב.

לפרטים נוספים:

עופר – 050-9391299

 

הריסות בתים

19-07-23 - Bīr Haddāj is a Bedouin village located west of Route 40, close to Kibbutz Revivim. Two houses were demolished by the authorities this morning

12-06-23 - Ar’ara An-Nagab is a Bedouin town established by Israel in 1982. Five houses were destroyed by the authorities this morning

לכל ההריסות